Školní parlament

 
 • Školní parlament je tu pro všechny žáky naší školy.
 • 3. - 9. třídy mají v parlamentu zvolené 2 zástupce.
 • Členové parlamentu mají svá práva a povinnosti.
 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy.
 • Žáci se schází na pravidelných schůzkách, kde projednávají společné problémy či návrhy svých tříd.
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí (pomoc při organizaci, příprava vlastního programu atd.).


Práva a povinnost členů parlamentu

 • Žáci mohou přijít s vlastními návrhy na konání nějaké školní akce (její konání musí však být pedagogicky zajištěno).
 • Žáci předkládají své připomínky k výuce a průběhu vzdělávání (pozitivní i negativní).
 • Žáci spolupracují s paní učitelkou Radkou Daňkovou, předkládají jí své návrhy a připomínky, které následně řeší s p. ředitelkou.
 • Žáci mohou navrhnout řešení některých problémů.
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit různé věkové skupiny.
 • Žáci mohou se svým přáním nebo problémem oslovit Radu školy.