3. A

Ve třídě je 24 žáků : 10 chlapců a 14 holčiček.

Akce

informace o učivu

Vážení rodiče, sledujte stránky třídy a zprávy v el. žákovských knížkách, kam pro vás budu vkládat informace o učivu.

Třídní učitel:

Mgr. Ivana Hvozdová
E-mail:
hvozdova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující