6.A

 

Květen 2018 

 11. - 18.     Škola v přírodě

     18.          Příjezd ze ŠvP - 13 - 13:30 hod. před budovu školy

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni