6. A

Milé děti, vážení rodiče,
dovolte mi pár informací k zahájení školního roku:
- 1. a 2. 9. ředitelské volno
- 5. 9. od 9 do 9.45 hodin zahájení školního roku v parku (budu vás čekat u provazové pyramidy)
- 5. 9. oběd ve školní jídelně od 10 do 12 hodin, vchod přes dvůr rovnou do jídelny
- 6. 9. projektový den s tematikou OČMS v okolí školy, konec výuky v 11.40 hodin
- 7. 9. exkurze do Plzně (Techmánie), sraz v 7.45 hdin před žlutou budovou, předpokládaný návrat asi v 18 hodin tamtéž
- 8. 9. filmové představení v Citadele (pobyt ve škole od 8 do11.40 hodin)
- 9. 9. sportovní aktivity v hale u Koldomu (pobyt ve škole od 8 do11.40 hodin)

Pokud je uveden konec výuky v 11.40 hodin, děti, které nechodí na obědy, v tuto dobu odcházejí domů. Obědvající děti se mnou počkají, až se uvolní místo v jídelně. Tím pádem může dojít ke zdržení a budou odcházet domů později. Věřím, že tuto skutečnost pochopíte.
Všechny ostatní informace rozeslala zákonným zástupcům dětí paní zástupkyně. O další náplni činnosti úvodního školního týdne, popř. o jakékoliv změně, budu včas informovat.

Děkuju, Eva Kohoutová

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Eva Kohoutová
E-mail:
kohoutova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet č. 137
Konzultační hodiny:
podle potřeby po předběžné dohodě