6.A

Hurá prázdniny !!!

Přeji všem dětem krásné prázdniny, užijte si hodně radosti a sluníčka, buďte na sebe opatrné a v září se mi v pořádku vraťte!

Vaše třídní Jitka Vošvrdová

 

 

 

      

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni