6.A

23. 1. 2018     INFORMAČNÍ  ODPOLEDNE      16 - 18 hod.

informace ohledně chování a prospěchu u jednotlivých vyučujících

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni