6.A

26. 3. 2018 představení Odysseia (Cesta)v Městském divadle v Mostě. Legendární putování na motivy Homérova eposu a Homérských hymnů.
Výpravný muzikál o strastiplné cestě slavného řeckého hrdiny. Napínavé dobrodružství i příběh lásky, věrnosti, naděje, pýchy a malověrnosti. 

Pro žáky jsou objednané autobusy, výuka bude upřesněna. 

 

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Vošvrdová
E-mail:
vosvrdova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2.stupně č.23 ( v učebně č.22)
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni