5. B

 

 

        

Čas utíká jak voda a z nás už jsou páťáci...

 

           

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Vladimíra Kyselová
E-mail:
kyselova@3zs.cz
Umístění:
Modrá budova - kabinet 1. stupně č. 53
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující