Naše třída 5. B

Informace k závěru roku 

Odhlášení obědu na poslední týden je možné pouze do 26. 6.

Výuka - 24. 6.   - dle rozvrhu

            - 25. 6. - bez odpoledního vyučování - do 12.35

            - 26. 6. - výlet do Oseka - Návrat ke škole kolem 13.10

            - 27. 6. - zkrácené vyučování do 11.40 - třídnické práce

                         - vyklízení skříněk

            - 28. 6. - do 8.45, výdej oběda 10 - 12 hodin

Odevzdávání učebnic 21. a 24. 6. Učebnice pro šesťáky budou rozdány až 3. 9.

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni