Třídní učitel:

Mgr. Iva Freieslebenová
E-mail:
freieslebenova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující