Naše třída 5.B

 

Děkuji všem dětem a rodičům, kteří se zapojili do sběrové soutěže. Naše třída přinesla krásných 467 kg papíru, z toho 97 kg Viktorka Š. s rodiči. Na medailové pozice to sice nestačilo, ale může nás hřát vědomí, že jsme přispěli na školné indické dívce a odměny pro úspěšné reprezentanty školy.

Velké poděkování patří i těm, co přispěli do sbírky suchého pečiva a mrkve pro farmu na Klínech.

29. a 30. 10. - podzimní prázdniny

5. - 7. 11. - Pumkiniáda (soutěž dýní)

8. 11. - Halloween - 16.30 - 18.00

 

 

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni