Před nástupem do MŠ

Alespoň částečně se svlékat a oblékat

Ve většině státních školek jsou děti spojené do jednoho oddělení, tedy jsou spolu děti ve věku 2 až 7 let. V naší Mateřské škole "Ladušce" jsou děti v homogenních třídách dle věku. Na procházku chodíme každý den, kromě dnů s extrémními teplotami a dnů s velmi nepříznivými podmínkami. Každý rodič ví, jak náročné je obléci jedno dítě v zimních měsících, kdy je nutno dát spodní košilku, triko, punčošky a další vrstvy konče zimní čepicí, šálou, rukavicemi. Proto je velmi důležité, aby i tříleté dítě umělo alespoň základy samo

Zouvání bot, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček není nutné umět. Paní učitelky a uklízečky rády pomůžou. U předškoláků se pomáhá s učením zavazování tkaniček.

Sedět po dobu jídla u stolečku, používat lžíci a pít z hrnečku nebo ze skleničky

Nábytek v naší školce je ergometrický, přizpůsobený věku dětí. Každá třída je vybavena dle individuálních zvláštností dětí v určitém věku. Hračky a stavebnice tomu odpovídají. U oběda má dítě nalitou polévku u stolu, odnáší prázdný talíř a lžíci. Pro hlavní jídlo si děti chodí k výdejovému  okénku samy, mladším dětem pomáhají učitelky. Každé dítě musí po dobu oběda sedět na svém místě, které má stále stejné, tak jako ve škole. Je důležité, aby už doma před nástupem dítěte do MŠ zvládlo po dobu oběda sedět na místě a nepobíhat po místnosti. Dítě musí umět samo držet lžíci a samo se najíst. Maličké děti mají přiměřené porce. V případě, že dítě nechce jíst, není nuceno. Knedlíky i maso mají nakrájené na malé kousky. Pomáhá se s promícháním např. omáček, popřípadě více dokrájet kousky jídla. Po jídle si dítě utírá ústa kapesníčkem.

Dítě se musí umět samo napít z hrnečku. Nelze podávat dětem pití z lahviček. Tříleté dítě by to mělo zvládnout bez problémů.

Používat toaletu

Z hygienických důvodů nelze dítě s plenkami přijmout. Dítě musí umět samo rozpoznat, kdy potřebuje jít na WC, samo se umět svléci. U malých dětí utírají zadeček zaměstnanci školky. Rodič nemusí mít obavy, že by mu dítě přišlo s opruzeninami. Hygiena je ve školce velmi důležitá, proto se na ní klade velký důraz. Samozřejmě není vůbec žádná výjimka, když se tříleté dítě ve školce počůrá. Má na to ještě nárok.

Umývat si ruce a utírat se do ručníku

Dítě by mělo být navyklé umývat si ruce nejen po použití toalety, ale i před jídlem a po jídle.

Setrvat s činností 5 až 10 minut

Ve školkách si děti pouze nehrají, ale s paní učitelkou i zpívají, zkoušejí divadélka na besídky, či malují a vyrábějí. Proto je nutné, aby i malé dítě umělo alespoň pět minut u nějaké činnosti setrvat. Proto dítě musí mít  základy výchovy. Být pokud možno poslušné. Dítě nesmí úmyslně ubližovat ostatním dětem, úmyslně ničit hračky apod. Musí reagovat na pokyny paní učitelky.

Chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

Dítě by mělo umět chodit po schodech, nemůže se vozit v kočárku či dokonce nechodit vůbec.

Snažit se uklízet hračky

Děti mají nějaký čas na hraní každý den. Je nutné aby se poté učily uklidit celý pokoj, každá hračka má své místo. Většina malých dětí to pochopí velmi brzy při sledování učitelky a ostatních dětí.

Být zvyklé na to, že maminka se vzdálí a zase se vrátí

Některé děti poplakávají, ale je to zcela normální. Rodič odejde a dítě je bez pláče a celý den se krásně zapojuje do kolektivu. Dítě po určité době pochopí a zvykne si na to, že tráví čas ve školce.

Reagovat na pokyn - přijít, podat, počkat, sednout si

I malé dítě musí mít nějakou autoritu a mít respekt k dospělému člověku. Je více než nutné, aby dítě bylo poslušné, aby při procházce při pokynu stůj vědělo, co to znamená.

Pozdravit, požádat, poděkovat

Při příchodu a odchodu ze třídy dítě zdraví paní učitelku a ostatní děti či provozní personál - kuchařku, uklízečku. Dítě se ve školce učí slušnému chování, při pomoci se učí poděkovat, učí se o něco slušně poprosit.

Znát své jméno a příjmení

Umět si říci co chce nebo potřebuje

Vysmrkat se a používat kapesník

Ujít kratší vzdálenosti během pobytu venku