Naše třída 4. B

divadelní p

19. 1. - divadelní představení Zlatovláska v Mostě

23. 1. - Informační odpoledne

24. 1. - bruslení

Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni