4. B

 

 

        

Čas běží a z nás už jsou čtvrťáci...

Těším se na vás!

 

 p. uč. Vlaďka    

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Vladimíra Kyselová
E-mail:
kyselova@3zs.cz
Umístění:
Modrá budova - kabinet 1. stupně č. 53
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující