Třídní učitel:

Mgr. Alena Hýlová
E-mail:
hylova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující