Základní informace o škole

INFORMACE O ŠKOLE


Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov,
Podkrušnohorská 1589, okres Most

Adresa ZŠ: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov
Adresa MŠ: Ladova 1676, 436 01 Litvínov
Adresa ŠD: U Koldomu 1615, 436 01 Litvínov

IČO: IČO: 00 832 537

E-mail: E –mail: 3zs@3zs.cz

Stránky školy: Stránka školy: www.3zs.cz

ID datové schránky: zhusbw8

Telefon:
476 111 037 - Sekretariát školy
734 571 588 - Ředitelka školy
778 888 425 - Zástupkyně ředitelky školy pro I. st.
734 571 587 - Zástupkyně ředitelky školy pro II.st.
733 539 583 - Školní jídelna
770 177 784 - Zástupkyně ředitelky školy pro správní úsek a ekonomka školy
Pověřenec školy Bc. Jan Brejcha, jan.brejcha@mulitvinov.cz
Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách zřizovatele školy


773 777 364 - Mateřská škola
733 539 581 - Zástupkyně pro předškolní vzdělávání
733 539 582 - Školní družina
739 456 340 – Správce budov

Vedení školy:
Vedení školy: ředitelka školy - Mgr. Hana Kašková
zástupkyně ředitelky pro I. st. - Mgr. Kateřina Vrchotová
zástupkyně ředitelky pro II. st., statutární zástupkyně - Mgr. Ivana Brudnová
zástupkyně ředitelky školy pro správní úsek a ekonomka školy - Ivana Antošová
zástupkyně pro předškolní vzdělávání - Bc. Evženie Drábková
vedoucí vychovatelka školní družiny - Drahuše Kolevová
vedoucí školní jídelny - Ivana Holá
správce budov – Jiří Hlaváček

Úřední doba v kancelářích vedení školy (potvrzování různých dokumentů a vyřizování osobních záležitostí):
8:45 – 10:00 hod. a 13:00 – 14:30 hod. nebo po předchozí domluvě.

Čísla účtů:
Stravné ŠJ: 34 232 491 / 0100
škol. družina : 35 – 34 232 491 / 0100

 

Aktuální organizaci školního roku naleznete v dokumentech školy.