Základní informace o škole

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most

Obor vzdělání poskytující základní vzdělání: 
79-01-C/01 Základní škola (1. stupeň)                                                                                 
79-01-C/01 Základní škola (2. stupeň)

Adresa ZŠ: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov
Adresa MŠ: Ladova 1676, 436 01 Litvínov
Adresa ŠD: U Koldomu 1615, 436 01 Litvínov

IČO:           00 832 537
RED IZO:   600083853

E–mail:                                          3zs@3zs.cz
Webová prezentae školy:     www.3zs.cz
ID datové schránky:                zhusbw8

Telefon:
sekretariát školy                                                                 - 476 111 037; 777 773 214
ředitelka školy                                                                      - 734 571 588                      
zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň                   - 778 888 425 
zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň                  - 734 571 587
školní jidelna                                                                         - 733 539 583
zástupkyně ředitelky školy pro správní úsek, ekonomka školy  - 476 731 223; 
                                                                                                     - 770 177 784 

Mateřská škola                                                                     - 773 777 364
zástupkyně pro předškolní vzdělávání                         - 733 539 581
školní družina                                                                        - 733 539 582 
správce budov                                                                       - 739 456 340

Pověřence školy jmenuje zřizovatel školy.

Kontaktní údaje:

Mgr. Nikola Antlová, advokátka

email: nikola@antlova-ak.cz

tel: +420 724 885 120Vedení školy:
ředitelka školy:                                                                               Mgr. Hana Kašková
zástupkyně ředitelky pro 1. st., statutární zástupkyně:  Mgr. Kateřina Vrchotová
zástupkyně ředitelky pro 2. st.:                                                Ing. Bc. Hana Šlachtová
zástupkyně ředitelky školy pro správní úsek a ekonomka školy: Ivana Antošová
zástupkyně pro předškolní vzdělávání:                                 Bc. Evženie Drábková


Vedoucí úseků:
vedoucí vychovatelka školní družiny:Lenka Záděrová, DiS.
vedoucí školní jídelny:                               Ivana Holá
správce budov:                                            Jiří Hlaváček
vedoucí sekretariátu:                                Radomíra Mužíková

 

Úřední doba v kancelářích školy  v době letních prázdnin od 1.7.2024 do 31.8.2024

                              od 8:00 - 12:00 hod.

 

 

Čísla účtů:

stravné ŠJ:                       34 232 491 / 0100
školní družina:                35 – 34 232 491 / 0100