Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 4. 1. 2021 se bude opět vyučovat distančně. Opatření je zatím stanoveno do 10. 1. 2021. V příloze naleznete rozvrh hodin platný od 4. 1. 2021. 

V případě zájmu můžete využít individuálních konzultací s vyučujícími. Rodiče se na konzultaci žáka z určitého předmětu nebo předmětů mohou domluvit prostřednictvím třídního učitele nebo naopak budou rodiče vyzváni opět třídním učitelem, že se má žák na konzultaci z určitého předmětu dostavit.

Školní jídelna je v provozu. Nadále zůstává možnost odebrat oběd i žákům na distanční výuce za stejných podmínek jako doposud. 

V případě změn Vás budu opět informovat.

Přeji vše dobré v novém roce a zároveň věřím, že se již brzy opět společně setkáme ve škole.

L. Novotná Pokorná

Soubory ke stažení

Akce

Videa

Třídní učitel:

Libuše Novotná Pokorná
E-mail:
novotna@3zs.cz
Popisek:
D, Nj
Umístění:
Učebna č. 5 a kabinet č. 38
Konzultační hodiny:
Dle předchozí domluvy