Školní družina

VÍTEJTE NA STÁNKÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAHÁJENA dne 3. 9. 2018
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE ZAJIŠTĚN V TĚCHTO ČASECH:
  6:00 -   7:30 hodin
11:40 - 16:30 hodin

Vážení rodiče, zde je pro vás k nahlédnutí:
klikněte zde: Prezentace školní družiny

 

................................................

Dne 5. 11. 2018 jdeme do kina na pohádku
„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.

Po pohádce přijde do Citadely Mikuláš s nadílkou pro děti.
Prosím, nahlaste účastníky této akce
a uhraďte částku 100,- Kč nejpozději do 23. 11. 2018.
Pozdější zajištění nadílky již nebude možné…


...............................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!

Dne 16. 11. 2018 mají děti ředitelské volno a školní jídelna nevaří.
Pro deset přihlášených dětí je provoz školní družinky zajištěn od 6:00 - 16:00hodin.

   

---------------------------------------------

Ve středu 7. 11. 2018 jdeme do kina na pohádku

 „DAŘBUJÁN A PANDRHOLA“
Vstupné 50,- Kč
Předpokládaný návrat do ŠD v 15:15hodin

........................................................

Vážení rodiče,
k narozeninám naší republiky, zasadíme s dětmi lípu.
Pokud chcete být u toho, přijďte dne 1. 11. 2018
na zahradu ŠD.

Uvítáme, když budou mít děti bundy v národních barvách.

------------------------------------

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Provoz školní družiny a školního klubu je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 31. října 2018.

---------------------------------------------

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 1. pololetí.
Platba měla být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2018.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte

Příklad: Jestliže přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026
Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
jelikož občas dochází k nesrovnalostem ohledně odchodů dětí po obědě,
prosíme vás o sjednocení.

Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd s paní učitelkou,
pište na lísteček PO VYUČOVÁNÍ.  
V případě, že půjde na oběd s družinkou a teprve potom bude odcházet domů, pište PO OBĚDĚ.                                

1. - 5- oddělení školní družiny má zázemí v budově tzv "školičky".
6. oddělení - žáci z 3.B a část dětí z 3.C a někteří ze 4. tříd (FIALOVÉ) mají svou místnost v 2. podlaží hlavní budovy, kde bude probíhat denní zájmová činnost.
Děti budou od 13:30 - 14:50 hodin chodit na vycházky.
V 15:00 hodin budou s paní vychovatelkou odcházet do budovy ŠD.

Z loňského roku zůstalo v šatně ŠD spoustu oblečení a bot.
Žádáme rodiče o vyklizení do 7. 9. 2018, jelikož nevyzvednuté věci budeme nuceni zlikvidovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........................................................................................................................................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!
V pátek 29. 6. 2018 je provoz školní družiny zajištěn.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018
do pátku 31. srpna 2018.
Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne v pondělí 3. září 2018.

Do školní družiny jsme přijali všechny děti,
které mají odevzdanou přihlášku pro školní rok 2018/2019.

PŘEJEME KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ LÉTO...

 

.............................................................................................................................

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informační tabuli...

.......................................................................................................................................................................

Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2018/2019
Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD,
U Koldomu 1615, Litvínov ve dnech:      

15. 6. 2018 od 6:00 -  7:30 hodin
                      14:00 - 16:30 hodin
18. 6. 2018 od 6:00 -   7:30 hodin

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠD.
V případě naplnění kapacity ŠD (180) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

 1. přednost žákům 1. stupně
 2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
 3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
 4. věk žáka (mladší má přednost před starším)

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠK.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

 1. přednost žákům 4. – 5. tříd
 2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
 3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

..........................................................................................................................................................

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI
NAŠÍ ANKETY A VYPLNLI DOTAZNÍK…
Po klinutí se vám zobrazí celkové VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ:

 

Vyhodnocení dotazníku pro děti - 2018_
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNE 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO.

PRO NEZÁJEM O VYUŽITÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PROVOZ V TYTO DNY PŘERUŠEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Provoz školní družiny je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 3. 4. 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů. 

................................................................................................................................................................

DNE 15. 3. 2018 PŮJDEME DO CITADELY
OSLAVIT VELIKONOCE SE ZAJÍCEM UŠÁKEM
PROGRAM od 14:00 – 15:00 hodin, VSTUPNÉ 60,- Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO ŠD 15:15 – 15:30 hodin
Animátoři: Skupina mladých a veselých lidí, která se přizpůsobí veškerým podmínkám.
Jejich hlavní aktivitou jsou klubové tance, které oživují program
a děti je milují.
Děti budou po celou dobu soutěžit a tančit se ZAJÍCEM UŠÁKEM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ PRÁZDNINY

letos připadnou na 5. 3. 2018 – 11. 3. 2018.

V tyto dny je provoz ŠD přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět v pondělí 12. 3. 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2018.

Provoz školní družiny je přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 5. ledna 2018.

------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU 2. pololetí nejpozději do 15. 1. 2018

Platbu na 2. pololetí v částce 1200,- Kč proveďte na účet školy
 č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + RČ dítěte
(rodné číslo uvádějte bez čísla za lomítkem).  Příklad:  33970310
Při platbě uvádějte jméno dítěte

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DNE 25. 1. 2018 JDEME DO KINA (změna programu)
„PADDINGTON 2“

VSTUPNÉ 60,-Kč
Předpokládaný návrat v 15:15- 15.30 hodin
_________________________________________________________________________

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne
ve středu 3. ledna 2018.
Provoz školní družiny je přerušen a jídelna nevaří.

............................................................................................................................................................

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ ZAČÍNÁ...

  "PEKELNÁ VESELKA" 

Dne 30. 11. 2017 v CITADELE
od 14:00 - cca 15:30hodin
Vstupné 80,-Kč

Netradiční mikulášská, u které se budou bavit nejen děti.
Celým programem provází popletený čert Cucíno,
kterého se děti určitě bát nebudou, ale budou se mu smát.
Děti soutěží v tradičních disciplínách, jako je skákání v pytli,
hod míčkem na dárky, lovení rybiček nebo podlézání čertovského řetězu.
Děti s čerty a andělem tancují klubové tance. Na konci pořadu přichází Mikuláš,
který děti poučí o slušném chování a společně s andělem rozdají dětem nadílku.
Děti si mohou donést čertí rohy, andělské paruky, mikulášské čepice a jiné doplňky pro zábavu.

--------------------------------------------------------------------------------------
„RYTMICKÉ BUBNOVÁNÍ“   

Ve dnech 23. 11. a 29. 11. 2017 prožijeme hudební odpoledne,
kde si všichni mohou vyzkoušet, jaké mají nadání .
Aby se učitelé hudby mohli věnovat dětem individuálně,
uskuteční se akce ve třech skupinách.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 14:00 – 14:40 hodin ŽLUTÁ + FIALOVÁ

Ve středu 29. 11. 2017 od 13:30 – 14:10 hodin ORANŽOVÁ + ZELENÁ

Ve středu 29. 11. 2017 od 14:20 – 15:00 hodin ČERVENÁ + MODRÁ

VSTUPNÉ 50,- Kč                                                                                                     

---------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Dne 16. 11. 2017 je vyhlášené ředitelské volno.
V případě zájmu provoz školní družiny zajištěn, jídelna nevaří.
Dne 17. 11. 2017 je Státní svátek.


Vážení rodiče,
jelikož občas dochází k nesrovnalostem ohledně odchodů dětí,
prosím vás o sjednocení.
Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd s paní učitelkou,
pište na lísteček PO VYUČOVÁNÍ.  
V případě, že půjde na oběd s družinkou a teprve potom bude odcházet,
pište PO OBĚDĚ.

NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM TUTO INFORMACI!

Ve dnech 26. 10 – 27. 10 2017 mají děti podzimní prázdniny.
Provoz ŠD bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.

                         

SBÍRKA PRO FARMIČKU NA KLÍNECH


Naše družinka sbírá každoročně kaštany pro zvířátka z farmičky U Kačky.
Letos na ně obzvlášť myslíme a jsme rádi, že jsou všichni v pořádku.

Pokud se chcete do sbírky připojit, můžete dovézt kaštany do 13. 10. 2017.
V pátek budou z družinky převezeny na Klíny.

 

DNE 27. 9. 2017 JDEME DO KINA V CITADELE


VSTUPNÉ: 50,- Kč
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT v 15:15 - 15:30 hodin do ŠD

 

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU STANOVENÍ ÚPLATY


za zájmové vzdělávání pro školní rok 2017/2018 s platností od 1.9.2017.
Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200,- Kč měsíčně.

V Litvínově 1. 6. 2017                                            Mgr. Hana Kašková, ředitelka školy

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÁŽENÍ RODIČE, DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY A NABÍZÍME VÁM K NAHLÉDNUTÍ CELKOVÉ VYHODNOCENÍ.....

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Do školní družiny bylo přijato všech 178 přihlášených žáků z 1. - 3. ročníku.
Děti ze 4. ročníku budou navštěvovat školní klub a zbývají poslední čtyři volná místa k přihlášení.

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne 
v pondělí 4. září 2017.
V uvedenou dobu bude přeru
šen provoz školní družiny, školního klubu i školní jídelny.

POHODOVÉ LÉTO VÁM PŘEJE KOLEKTIV VYCHOVATELEK...

 

                                                    

DNE 27. 6. 2017 MÁME ROZLUČKOVÝ DEN:

Celá družinka se zúčastní prezentace HZS
od 14.00 - 15.00 hodin v prostoru KOLDŮM.
Děti budou mít možnost nahlédnout do aut, vyzkoušet si helmu a největším zážitkem bude "STŘÍKÁNÍ PĚNY" a následné sprchování.
Dejte prosím dětem plavky a ručník, ať si mohou tento zážitek vychutnat...

                                                                                        

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:

Přihlášení do ŠD pro školní rok 2017/2018

 Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD, U Koldomu 1615, Litvínov ve dnech:     

 1. 6. 2017 od 14:00 - 16:30 hodin
 2. 6. 2017 od 8:00 - 11:00 hodin

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠD. V případě naplnění kapacity ŠD (178) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

 1. přednost žákům 1. stupně
 2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
 3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
 4. věk žáka (mladší má přednost před starším)

Přihlášky najdete ke stažení na stránkách ŠD - dokumenty.
Při nedodržení termínu úplaty za ŠD bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

OSLAVA MDD v družinkové ZAHRADĚ
v pondělí 29. 5. 2017 – od 14.00 -16.00 hodin
DĚTSKÝ PIRÁTSKÝ DEN                     

Jedná se o cca 2 hodinový program pro děti a srdečně zveme i jejich rodiče. Součástí programu je: 

60 minut dětská diskotéka. Během této doby probíhá produkce písní s dětskou/pirátskou tématikou. Děti tancují a cvičí za aktivní účasti DJ. Zároveň probíhají různé soutěže a na závěr akce jsou nejlepší tanečníci odměněni drobnými dárky (balónky, samolepky, bonbóny, atd.).

20 minut malování na obličej. Děti malují na obličej svých rodičů, nebo na obličej vychovatelek, vyzkoušeno jako velká legrace! Používám zdravotně nezávadné, hypoalergenní a netoxické barvy. Nejlepší kresby opět odměněny drobnými dárky (balónky, samolepky, bonbóny, atd.).

30 minut mini BALÓNKOVÁ „ŠOU“. DJ Veselá HUBA vyrábí-tvaruje balónky
do podob různých zvířátek/pro kluky meče. Tyto speciální tvarovací balónky jsou
k dispozici dětem, aby si také sami vyzkoušeli „vymodelovat“ zvířátko. Vyzkoušet s dětmi můžou případně i rodiče!

10 minut BUBLINOVÁ SHOW. Jako NOVINKU má pořadatel k dispozici profesionální výrobník bublin - nejlepší na českém trhu!

Na závěr akce dostanou všechny děti jako odměnu zdarma dětský ČASOPIS DRÁČEK!

Honorář za tuto akci byla domluvena na částku 8 300,-Kč.
Klub přátel školy přispěl částkou 4 000,-Kč a děti zaplatí pouze 45,-Kč.
Pirátské převleky jsou vítány a všichni si užijí spoustu zábavy!!!

 

PROSÍME RODIČE, ABY DOHLÉDLI NA VYKLIZENÍ SKŘÍNĚK
A ODNESLI DĚTEM ZIMNÍ OBLEČENÍ (oteplováky, sněhule apod)

DNE 28. 4. 2017 NÁS NAVŠTÍVÍ ČARODĚJNICE BUBLIMÁRA A NAUČÍ NÁS ČAROVAT…

VSTUPNÉ: 40,- Kč
MÍSTO KONÁNÍ: ZAHRADA ŠD
ČAS: 14.00 – 15:00 hodin

VŠICHNI SI PŘIPRAVÍME KOUZELNICKÉ PŘEVLEKY A ZAHRADA
SE PROMĚNÍ V ČARODĚJNICKOU ŠKOLU KOUZEL A SOUTĚŽÍ…SOUTĚŽÍME O NEJ….. PERNÍKOVOU CHALOUPKU!

KAŽDÁ DRUŽINKA VYRÁBÍ CHALOUPKU Z KARTONU
PODLE SVÉ FANTAZIE A VE ČTVRTEK 27. 4. 2017
VŠECHNY OHODNOTÍ POROTA

 
DNE 12. 4. 2017 MAJÍ DĚTI ŘEDITELSKÉ VOLNO
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PŘERUŠEN Z DŮVODU ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ.
OD 13. 4. – 17. 4. 2017 MAJÍ DĚTI VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY,
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JÍDELNY BUDE PŘERUŠEN.
SEJDEME SE OPĚT DNE 18. 4. 2017
VESELÉ VELIKONOCE PŘEJE KOLEKTIV VYCHOVATELEK…

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU z důvodu onemocnění členky divadelní skupiny!!!

 Divadelní skupina „Jedeme k vám“ nás navštíví 11. 4. 2017 

s představením: TRADICE, ČEPICE, TRUHLICE

 Představení je plné písní, masek, kostýmů, rekvizit a dekorací týkajících se nejznámějších, a přesto opomíjených tradic, zvyků a obyčejů naší země. Představení má za úkol jednoduchou dějovou linkou přiblížit dětem vznik těchto tradic a srovnat způsob slavení kdysi a dnes. Kromě nového poznání nezapomíná scénář na konfrontaci pohádkového dobra a zla a prolínání světa současného
s hodnotami dávno uplynulých časů. Považujeme za velmi důležité předávat dětem v tomto ohledu odkaz našich předků formou, která je svojí pestrostí, humorem i důvodem k zamyšlení, zaujme.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ: SÁL V CITADELE 14:00-15:00hodin
VSTUPNÉ: 80,-Kč

 

V úterý dne 4. 4. 2017
NÁS NAVŠTÍVÍ PŘÍSLUŠNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE V LITVÍNOVĚ

A PŘEDVEDOU NÁM „ VÝCVIK SVÝCH SLUŽEBNÍCH PSŮ“
UKÁZKA SE USKUTEČNÍ V PROSTORU ZELENĚ U KOLDUMU
V DOBĚ VYCHÁZKY od 14.00 – 15.00hodin
Kdo chce, může pejskům přinést nějakou mlsku...

 

                          

DŮLEŽITÁ INFORMACE:
DNEŠNÍ BESEDA S MEDVĚDÁŘEM SE ODKLÁDÁ NA ČTVRTEK,
SNAD NÁM BUDE POČASÍ VÍCE PŘÁT

V NAŠÍ BAREVNÉ DRUŽINCE UŽ NEZABLOUDÍTE....

Podle barev dveří najdete spolehlivě oddělení, které hledáte.
NA SHLEDANOU v pondělí
.

 

  

  

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:
JARNÍ PRÁZDNINY
v délce jednoho týdne jsou 27. 2. - 5. 3. 2017.
V uvedenou dobu bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu
i školní jídelny.
Sejdeme se opět 6.3.2017 a na přivítanou nás navštíví MEDVĚDÁŘ
se svým věrným kamarádem.
VSTUPNÉ je 50,-Kč

 

Dne 23. 2. 2017 pořádáme MASOPUSTNÍ PRŮVOD

PŘIPRAVTE SI PROSÍM VHODNÉ KOSTÝMY
(zvířecí masky medvěda, koně, kočky, prasátka, nevěstu a ženicha,
babičku a dědečka, kostlivce, vojáka, kominíka, čaroděje, muzikanta)
  SPOLEČNĚ VYRAZÍME NA PROCHÁZKU „OSADOU“

BUDEME CESTOU TANCOVAT, ZPÍVAT A HRÁT NA RŮZNÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE
(bubínky, řechtačky, frkačky, pokličky nebo trumpety)

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

V uvedený den bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu i školní jídelny.

31. 1. 2017                                                                                               vedení školy

VÁŽENÍ RODIČE,

NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠD za období leden - červen
ve výši 900,- Kč.
TERMÍN SPLATNOSTI JE 15. 1. 2017
Platební informace:
Číslo účtu: 35-34232491/0100
Variabilní symbol = 33+rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem
Vzor - 33011705
Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY jméno dítěte.

NEPLAŤTE SLOŽENKOU, DĚKUJEME

 

DNE 26. 1. 2017 JDEME DO KINA


„ ANDĚL PÁNĚ 2 “

VSTUPNÉ 60,-Kč
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT cca v 15:15hodin

 

 

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. 
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

V uvedených dnech prázdnin bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu i školní jídelny.


V DRUŽINCE UŽ VLÁDNE PANÍ ZIMA ...... VÍTEJTE!

1. 12.  2016 navštívíme divadelní představení v ZUŠ

"JAK ČERTI SNĚHULICI ZACHRÁNILI"                                                             VSTUPNÉ 80,-Kč
DIVADLO - více nformací naleznete zde...

 

24. 11. 2016 JDEME DO KINA        VSTUPNÉ 50,- Kč

PŘEJEME KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY...                                             26. 10. - 27. 10. 2016
25. 10. 2016 MÁME V DRUŽINCE STRAŠIDELNÝ DEN

Děti si donesou masky a převleky čarodějů
a čarodějnic, kostlivců a bílých paní, duchů a jiných strašidel.
Všechny převleky budou odměněny!!!

 

CHCETE POTĚŠIT ZVÍŘÁTKA Z FARMIČKY U KAČKY?


SBÍREJTE S NÁMI KAŠTANY.

AKCE PRÁVĚ ZAČALA!!!
SBÍRAT BUDEME NA VYCHÁZKÁCH A VOZIT MŮŽETE DO DRUŽINKY NEBO ROVNOU DO FARMIČKY NA KLÍNECH. PANÍ FARMÁŘKA SI OD NÁS BUDE KAŠTANY PRŮBĚŽNĚ ODVÁŽET.

DNE 12. 10. 2016 NAVŠTÍVÍME  KONCERT OLGY LOUNOVÉ

ZAČÁTEK:  14. 00hodin  v ZUŠ
VSTUPNÉ:  50,- Kč
Předpokládaný návrat do ŠD: 15. 00 – 15. 15hodin

 

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST TOMUTO SDĚLENÍ:

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. 
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou 27. 2. - 5. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

V uvedených dnech bude přerušen provoz školní družiny, školního klubu i školní jídelny.

26. 9. 2016                                                                 vedení školy

 

 ŽLUTÁ DRUŽINKA:  vedoucí vych. DRAHUŠE KOLEVOVÁ 
 ČERVENÁ DRUŽINKA:   p. vych. IVANA JIRMUSOVÁ
 MODRÁ DRUŽINKA:   p. vych. JITKA PIRUNČÍKOVÁ 
 ORANŽOVÁ DRUŽINKA:  p. vych. KATEŘINA ŠVARCOVÁ
 ZELENÁ DRUŽINKA  p. vych. Bc. ANNA ŠIMÁŇOVÁ
 FIALOVÁ DRUŽINKA  p. vych. LENKA TOMANOVÁ