Školní družina

Vítejte na stránkách školní družiny 2020/2020
                          
Vážení rodiče,
Vaše děti budou navštěvovat školní družinku v pěti odděleních:
                     

Žlutá družinka - paní vychovatelka Drahuše Kolevová
Červená družinka - paní vychovatelka Ivana Jirmusová
Modrá družinka - paní vychovatelka Bc. Anna Šimáňová
Oranžová družinka - paní vychovatelka Kateřina Švarcová
Zelená družinka - paní vychovatelka Lenka Tomanová

Prezentace distanční činnost ŠD

 

Důležité informace a fotografie z akcí naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.

............................................................

Pohodové léto a krásné zážitky
přeje kolektiv vychovatelek ŠD

                      

...........................................................................

Informace pro rodiče

Žáci 1. - 3. tříd, kterým rodiče podali vyplněnou přihlášku do 25. 6. 2021, jsou přijatí do školní družiny od 1. září 2021.
Zárověň je přihlášeno několik žáků ze 4. tříd, kteří se přihlásili jako náhradníci.

.............................................................................

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny
pro školní rok 2021/2022 a kritéria přijetí
 

Vážení rodiče,
V termínu od 1. 6. – 18. 6. 2021 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,
nejpozději do 18. 6. 2021.
 

Formuláře ke stažení naleznete zde pod textem. V tištěné podobě v budově ŠD a v recepci u hlavního vchodu školy.

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo. V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria pro přijetí v tomto pořadí:

 1. přednost žáků 1. ročníku
 2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
 3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

 

Přihláška do ŠD od 1. 9. 2021

Informace o ŠD

.......................................................................

Informace pro zákonné zástupce o provozu školní družiny
a školního klubu od 17. 5. 2021

 

Provoz školní družiny a školního klubu bude od 17. 5. 2021 obnoven v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Ranní i odpolední provoz bude opět v budově školní družiny jako v běžném provozu.
Školní klub mohou přihlášené děti využívat opět jako v běžném provozu. Nadále platí povinnost nosit roušky či respirátory v prostorách školy a školní družiny.
Venku je rouška povinná, pokud mezi sebou žáci ve skupině nemají dvoumetrové odstupy.
Děti přihlášené do školní družiny budou opět ve skupinách podle barev oddělení, do kterého byly zařazeny v září.
Testování žáků bude ve školní družině probíhat jedenkrát týdně, vždy v pondělí ráno. Preventivní test se provádí vždy bezprostředně po příchodu do ranní družiny. Nebude-li žák  přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede první den jeho příchodu.

Úplata ŠD za květen bude účtována částkou 150,-Kč, která vám bude odečtena z přeplatků.
V měsíci červnu vám bude odečtena částka 200,-Kč.

Přeplatky za ŠK byly všechny vráceny, proto vás žádáme o úhradu za květen – červen 2021.

Od 17. 5. 2021  - žáci v prezenční výuce částku 25, -Kč

                    - žáci v rotační výuce 13,- Kč v týdnu prezenční výuky

Od 1. 6. 2021    - žáci v prezenční výuce částku 50, -Kč

                    - žáci v rotační výuce 13,- Kč v týdnu prezenční výuky

 

Výše úplaty je splatná nejpozději do 25. 5. 2021. Žáci, kteří nemají zájem školní klub navštěvovat, jsou povinni podat odhlášku nejpozději 17. 5. 2021

 

 

 

Těšíme se na obnovený běžný režim a věříme, že už nebudou nutná další omezení.

S přáním pevného zdraví

 

                                                                                        Kolevová Drahuše
                                                                                    vedoucí vychovatelka ŠD

............................................................

Informace pro zákonné zástupce:
Provoz školní družiny pro žáky
1. – 3. ročníku od 12. 4. 2021

Provoz školní družiny pokračuje od 12. 4. 2021 do odvolání v běžném provozním čase v budově základní školy.  Zároveň bude postaráno i o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí.
Zájmová činnost bude probíhat výhradně při zachování homogenních skupin po třídách, které se učí prezenčně. 
U vchodu školy bude zajištěn pedagog, který dohlédne na testování a převede účastníka do skupiny ŠD.
Nadále platí povinnost po celou dobu nosit roušku.

Vyzvedávání účastníků 1. ročníků nebo jeho samostatný odchod po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 hod (zajišťuje třídní učitelka).

Vyzvedávání účastníka – žáka 2. a 3. ročníku nebo jeho samostatný odchod po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 nebo 13:00 hod dle rozvrhu (zajišťuje třídní učitelka).

Další odchody jsou možné od 15:00 hod.

Úplata za ŠD bude účtována poměrnou částkou, vždy za období, kdy mohou děti prezenčně navštěvovat školu.
Informace o úplatě naleznete na stránkách ŠD -  dokumenty - Dodatek č. 5 k příloze č. 10.

Školní klub zůstává uzavřen.

 

V Litvínově dne 9. 4. 2021

Kolevová Drahuše
vedoucí školní družiny

......................................................

 Družinka na dálku...

Vážení rodiče,
uzavření škol Vám způsobuje spoustu problémů a někdy už možná nevíte, jak své děti zabavit. Rády bychom Vám nabídly několik nápadů i touto formou. Na stránkách jednotlivých oddělení najdete spoustu námětů, které pro Vás pravidelně vyhledáváme. Věřím, že Vás některé zaujmou a pokud nám budete chtít poslat fotografie o realizaci, potěší nás to.

Spoustu pohody a hlavně zdravíčko Vám přeje
kolektiv vychovatelek ŠD

 

........................................................... 

Uzavření školských zařízení od pondělí 01. 03. 2021

Vláda České republiky přijala 26. 02. 2021 krizové opatření, kterým s účinností od 01. 03. 2021 do 21.03.2021 omezuje provoz všech školských zařízení. S ohledem na vývoj epidemie nebudou moci do základních škol docházet ani žáci prvních a druhých tříd. Uzavření se týká i školní družiny. Mateřské a základní školy jsou tak na dobu tří týdnů úplně uzavřeny. Bližší informace ohledně fungování školní jídelny naleznete na webových stránkách školy.

Informace k čerpání krizového ošetřovného jsou zveřejněny na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne.

............................................................................................

.................................................................

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. 1. 2021.
Termín jarních prázdnin je 8. - 12. 2. 2021.


V tyto dny bude provoz školní družiny přerušen a jídelna nevaří.

 ...........................................................

Od 1. ledna 2021 jsou v družince volná místa.

V případě zájmu, odevzdejte vyplněnou přihlášku, kterou najdete na stránkách školní družiny v dokumentech.

............................................................

Vážení rodiče,
dovoluji si Vám připomenout platbu školní družiny na 2. pololetí, kterou prosím odešlete nejpozději do 15. 1. 2021.
Pokud jste uhradili v září částku na celý rok, tato informace se Vás netýká.
Vzhledem k omezenému provozu (COVID 19) byla úplata ponížena a vznikl přeplatek.
Pokud jste za 1. pololetí uhradili 800, -Kč, činí přeplatek pro žáky 1. -2. tříd 280,- Kč, zaplatíte tedy pouze 920,-Kč.
Pro žáky 3. tříd je přeplatek 370,-Kč, zaplatíte tedy pouze 830,-Kč.

Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte
na účet školy č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

Děkuji za pochopení a v případě dotazů mě prosím kontaktujte,
kolevova@3zs.cz

 ........................................................

Informace pro zákonné zástupce:
Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníku  od 4. 1. 2021

Provoz školní družiny pokračuje od 4. 1. 2021 do odvolání v běžném provozním čase v budově základní školy.
Účastníci jsou v homogenních skupinách po třídách.
U vchodu školy bude zajištěn pedagogický dohled, který převede účastníka do skupiny ŠD a při vyzvedávání naopak.

I zde platí povinnost po celou dobu nosit roušku.

Vyzvedávání účastníka – žáka 1. ročníku nebo jeho samostatný odchod po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 hod (zajišťuje třídní učitelka).

Vyzvedávání účastníka – žáka 2. ročníku nebo jeho samostatný odchod po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 nebo 13:00 hod dle rozvrhu (zajišťuje třídní učitelka).

Další odchody jsou možné od 15:00 hod.

Školní klub zůstává uzavřen.

........................................................................

Provoz školy během vánočních prázdnin a od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
vánoční prázdniny jsou podle rozhodnutí MŠMT prodloužené a začínají
už 21. 12. 2020 a končí 3. 1. 2021.

Zároveň bude během vánočních prázdnin přerušen provoz školní družiny,
školní jídelny a školní klub zůstává uzavřen.

Pokud se opatření nezmění, bude školní družina a školní jídelna od 4. 1. 2021 v provozu podle současných opatření a školní klub zůstane nadále uzavřen.
O změnách vás budeme včas informovat.


Pohodové svátky vánoční a veselý vstup do roku 2021 přeje kolektiv vychovatelek

.........................................................................................

Informace pro zákonné zástupce

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky
1. -3. ročníku od 30. 11. 2020

Provoz školní družiny je od 30. 11. 2020 do odvolání zajištěn v běžném provozním čase, ale v budově základní školy.
U vchodu školy bude zajištěn pedagogický dohled, který převede účastníka
do skupiny ŠD a při vyzvedávání naopak.

I zde platí povinnost po celou dobu nosit roušku.

Vyzvedávání účastníka – žáka 1. ročníku nebo jeho samostatný odchod po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 hod (zajišťuje třídní učitelka).

Vyzvedávání účastníka – žáka 2. - 3. ročníku nebo jeho samostatný odchod
po obědě je z organizačních důvodů možný pouze ve 12: 15 nebo 13:00 hod
dle rozvrhu (zajišťuje třídní učitelka).

........................................................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!

Návrat 1. - 2. tříd do škol, otevření provozu ŠD

Školní družina se od 18. 11. 2020 otevírá v běžném provozním čase,
ale do odvolání pouze v budově školy.
I zde platí povinnost po celou dobu nosit roušku.

U hlavního vchodu školy bude denně pedagogický dohled a zajistí převod dítěte do patřičné skupiny ŠD a při vyzvedávání naopak. Děti budou výhradně ve své kmenové třídě a skupiny se nebudou míchat ani v odpolední družince.

.........................................................................................

Jaký byl škoní rok 2019/2020 v naší družince?
Prohlédněte si zde:PREZENTACE DRUŽINY 19 - 20_4.pdf

........................................................................................

 

Uzavření školy, přechod na distanční výuku od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 se Usnesením Vlády ČR uzavírá škola, zakazuje se fyzická přítomnost žáků 1. a 2. stupně ve škole, a to do 1. 11. 2020.

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu, a to i v době prázdnin v týdnu 26. – 30. 10. 2020. Tím se ruší i námi nabízená možnost přihlásit dítě k účasti v zájmové činnosti právě v době v tomto posledním říjnovém týdnu.

Kolevová Drahuše

vedoucí vychovatelka ŠD 

..............................................................................

Vážení rodiče, na základě nařízení Vlády ČR Vás informujeme o organizačních opatřeních.

Provoz školní družiny je zajištěn podle běžného režimu, ale doporučujeme všem účastníkům nosit roušku.

Provoz bude pro účastníky zajištěn ve dnech 26. a 27. 10. a dále ve dnech 29.  a 30. 10. 2020.  V případě zájmu přihlaste své dítě na e-mail zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň vrchotova@3zs.cz nejpozději do 24. 10. 2020.

Provoz školního klubu je od 12. 10. 2020 do 30. 10.  zrušen.

Školní jídelna bude v týdnu 26. – 30. 10. 2020 mimo provoz.

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

---------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,

nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY
na 1. pololetí, splatnost je do 15. 9. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o způsobu přihlášení do ŠD a ŠK 
pro školní rok 2020/2021 a kritéria přijetí:

Z důvodů COVID – 19 se schůzka rodičů budoucích prvňáčků v měsíci červnu neuskuteční. Setkání zákonných zástupců proběhne 26. 8. 2020 v 16:00 hodin.

Žádáme všechny rodiče budoucích prvňáčků i těch stávajících přihlášených, aby v případě zájmu o školní družinu vyplnili a odevzdali závaznou přihlášku.
Vyplněné a podepsané přihlášky odešlete emailem na adresu kolevova@3zs.cz nebo vhoďte vytištěné do schránky školy nejpozději
do 21. 6. 2020.
 

Formuláře naleznete na stránkách školy https://www.3zs.cz nebo v tištěné podobě v recepci u hlavního vchodu školy.
U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa ve školní družině. Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.
V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

1. přednost žákům 1. stupně
2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
4. věk žáka (mladší má přednost před starším)

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

V Litvínově 29. 5. 2020          Mgr. Hana Kašková ředitelka školy

...........................................................................................................

Vážení rodiče,
věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Od 26. 5. 2020 bude činnost odpolední družiny probíhat v budově ŠD,
ul. Ke Koldůmu, Litvínov. Své děti vyzvedávejte v budově ŠD od 15:30 – 16:00hodin.
(info na tel. 777584413).

Děkujeme za pochopení, vedení školy

........................................................................................

Zápis do školní družiny!

Vážení rodiče,
zápis do školní družiny a školního klubu se uskuteční v červnu.
O způsobu zápisu a přesném termínu Vás budeme informovat na našich webových stránkách.

........................................................................................

O děti je dobře postaráno...

Provoz pro děti rodičů zaměstnaných ve zdravotnictví, záchranných složkách, policie nebo sociálních službách využívají dvě holčičky. Společnost jim občas dělá dcera zaměstnankyně školy. Snažíme se o rozmanitou činnost v učebně i na zahradě, aby netradiční režim lépe utekl. Jak malá Vaneska s maminkou, tak Zdenička s babičkou si službu pochvalují. Jsme připraveni pečovat i o další děti tak, aby rodiče mohli pokud možno v klidu vykonávat tolik potřebnou práci.

.........................................................................................

Krásné jaro, veselé Velikonoce a brzký návrat
do normálu přeje kolektiv vychovatelek ŠD

........................................................................................

Rozhodnutí ředitelky školy:
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu v době nouzového stavu a nařízení vlády o uzavření škol

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
ze dne 10. 3. 2020 došlo od 11. 3. 2020 do odvolání k uzavření škol.

Ředitelka školy s ohledem na výše uvedené stanovuje do odvolání novou výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu

Školní družina: v měsíci březnu na částku 100,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

Školní klub: v měsíci březnu na částku 25,- Kč a v následujících měsících
na částku 0,- Kč.

V Litvínově dne: 12. 3. 2020

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

........................................................................................


Dne 8. 4. 2020 mají děti ředitelské volno,
provoz ŠD a školního klubu bude přerušen.

Velikonoční prázdniny navazují od 9. 4. - 13. 4. 2020, sejdeme se opět 14. 4. 2020.

........................................................................................

Jsme rádi, že nevstupujete do prostoru šaten obutí a využíváte
své vlastní návleky. Z finančních a ekologických důvodů nelze zajistit denně návleky pro všechny příchozí. Pokud odkládáte své boty v předsíni, buďte prosím obezřetní a nenechávejte otevřené vchodové dveře.

Děkujeme za pochopení

.......................................................................................

Dne 26. 2. 2020 jdeme na filmovou pohádku "SNĚŽNÝ KLUK"

Vstupné 60, Kč
Předpokládaný návrat do družinky 15:15 – 15:30 hodin

.......................................................................................

Dne 19. února pořádáme v družince

Přichystejte si karnevalové masky (zvířata všeho druhu, kostlivci, bába s dědkem,
nevěsta, ženich, muzikant, tanečnice, hospodář a hospodyně, tanečnice, kostlivec, kominík, medvědář, šašek apod.)
Do ruky si můžete vzít chrastidla, trumpety, pokličky… zkrátka vše,
co dělá rámus, protože budeme chtít být vidět i slyšet J

Akce se koná v době vycházky.

.........................................................................................
31. ledna 2020 mají děti pololetní prázdniny.

Z důvodu nevyužití možnosti provozu školní družiny
a školního klubu bude provoz v tyto dny přerušen.

Jarní prázdniny navazují od 3. - 9. února 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen.
Sejdeme se opět 10. února 2020.

 

                            

.........................................................................................

Dne 15. 1. 2020 půjdeme do kina v Citadele
na animovanou pohádku TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2


Vstupné 60,- Kč
Předpokládaný návrat cca v 15:15hodin

--------------------------------------------------------------------

Mnoho šťastných a pohodových dní v roce 2020 přeje kolektiv vychovatelek...

......................................................................................................

VÁŽENÍ RODIČE,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 2. pololetí,
nejpozději do 15. 1. 2020.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

----------------------------------------------------

-----------------------------

Vánoční prázdniny začínají od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen,
školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět v pondělí 6. 1. 2020.

.....................................................................................................

Dne 28. 11. 2019 navštívíme kino v Citadele


Začátek promítání od13:30 hodin
Předpokládaný návrat do ŠD cca 15:15 – 15:30hodin
Vstupné 60,-Kč odevzdejte prosím paní vychovatelce nejpozději 27. 11. 2019

.......................................................................................................


Vážení rodiče,
pokud máte doma, ve sklepě nebo na půdě nějakou starou knihu
bez obrázků, uvítáme, když nám ji věnujete.
Využijeme ji na vánoční dekoraci.                                                                      

...................................................................................................

Ve dnech 29. 10. - 30. 10. 2019 mají děti PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
Provoz školní družiny a školního klubu bude v tyto dny přerušen
a školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 31. 10. 2019.

.......................................................................................................

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ: 
Veselá věda je kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů
z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací
na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30. září, 1x týdně,
60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460 Kč/pololetí.

Pro děti si vedoucí kroužků přijdou do družinky a po kroužku je předají rodičům osobně před budovou školy.
Zájemci, nahlaste se přímo na webových stránkách nebo u paní vychovatelky ŠD.

......................................................................................................................................
Dne 3. října 2019 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO,
provoz ŠD v případě zájmu zajištěn, školní jídelna NEVAŘÍ!
Docházku prosím nahlaste své paní vychovatelce do 28. září 2019.

....................................................................................................

klikněte zde: Prezentace školní družiny školní rok 2018/2019

 1. Žlutá družina - vedoucí vychovatelka Kolevová Drahuše
 2. Červená družina - vychovatelka Jirmusová Ivana
 3. Modrá družina – vychovatelka Bc. Šimáňová Anna
 4. Oranžová družina – vychovatelka Švarcová Kateřina
 5. Zelena družina – vychovatelka Tomanová Lenka

   

Vážení rodiče,
s ohledem na životní prostředí nelze denně doplňovat a vyhazovat takové množství návleků. Pokud se nechcete ve vstupní hale vyzouvat, žádáme Vás o zakoupení návleků vlastních. Zároveň Vám děkujeme, že respektujete nová pravidla a nevstupujete v obuvi do prostoru šaten, kde se děti běžně pohybují v ponožkách.

Děkujeme za pochopení

....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2019/2020

Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD
ve dnech: 
21. 6. 2019 od 6:00 -   7:30 hodin
                            14:00 - 16:30 hodin
24. 6. 2019 od 6:00 -   7:30 hodin

Formulář ke stažení : PŘIHLÁŠKA DO ŠD od 1. 9. 2019

V tištěné podobě lze vyzvednout u paní vychovatelky v ŠD.
Přijímání přihlášek je možné pouze v uvedených termínech.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

....................................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!!!

V době hlavních prázdnin proběhne výmalba v prostoru šaten ŠD.

Žádáme Vás o vyklizení skříněk
a všech věcí nejpozději do 27. 6. 2019.

Zbylé věci budeme muset zlikvidovat.

....................................................................

Ukázka hasičské techniky s pěnou pro zábavu…

Vzhledem k počasí se akce přesunula na
26. 6. 2019 od 14:00 – 15:00 hodin v prostoru Koldům

Doporučujeme plavky a osušky!

....................................................................

Hlavní prázdniny začínají od 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 2. září 2019.

Provoz školní družiny a školního klubu bude v době hlavních prázdnin přerušen, školní jídelna nevaří.

....................................................................

Dne 29. 5. 2019 od 14:00 – 15:30 hodin

POŘÁDÁME DĚTSKÝ KO(S)MICKÝ DEN NA ZAHRADĚ ŠD

Součástí 90 ti minutového programu je cca 15 minut PRŮLET ČERNOU DÍROU,
10 minut KOSMICKÉ malování na obličej, 20 minut mini BALÓNKOVÁ „ŠOU,
 
5 minut BUBLINOVÁ SHOW + zdarma dětský ČASOPIS DRÁČEK!

VSTUPNÉ 100,-Kč

KOSMICKÉ PŘEVLEKY A REKVIZITY JSOU VÍTÁNY!!!

Nezapomeňte na pláštěnky a gumáky, které budou velmi stylové. V případě silného deště se akce uskuteční v tělocvičně školy. 

..............................................................

6. - 7. 5. 2019 volné dny vyhlášené ředitelkou školy.
Školní jídelna nevaří a provoz ŠD a ŠK je v tyto dny přerušen.
Sejdeme se opět 9. 5. 2019.

....................................................................

SOUTĚŽ SČVK

Veliká gratulace zelené družince za umístění
v soutěži o NEJKRÁSNĚJŠÍ PTAČÍ BUDKU!

Dne 9. 5. 2019 si děti osobně převezmou cenu v doprovodu své paní vychovatelky
Lenky Tomanové.

....................................................................

Dne 25. 4. 2019 od 13:30 hodin pořádáme
na naší družinkové zahradě

„REJ ČARODĚJNIC“ 

Všechny čarodějky a čarodějové budou soutěžit v různých disciplínách
(let na koštěti, překusování žížal, skládání kouzelného zrcadla, lovení pavouků, krmení divokých koček …)

Po splnění čarodějnických úkolů je možnost opékání špekáčků z vlastních zdrojů
a na závěr spálíme všechny špatné vlastnosti v černém vejci.

Vybíráme 30,- Kč na nákup sladkostí a odměn a nezapomeňte na čarodějnický převlek!!!

Rodiče i ostatní rodinní příslušníci jsou vítáni, předpokládaný program je zajištěn do 15:30 hodin.

...................................................................

Děkujeme rodičům za vyplnění dotazníků.
Ankety se zúčastnilo 61% rodičů přihlášených dětí
a máme pro vás výsledky:

Výsledky dotazníku pro rodiče

Slovní hodnocení školní družiny
....................................................................

Dne 17. dubna 2019 je vyhlášené ředitelské volno.
Školní jídelna nevaří, provoz školní družiny pro zájemce je zajištěn v běžném provozu.

Dne 18. dubna navazují Velikonoční prázdniny,
školní jídelna nevaří a provoz školní družiny bude přerušen.
Sejdeme se opět 23. dubna 2019.

VESELÉ VELIKONOCE přeje kolektiv vychovatelek

....................................................................

Dne 3. 4. 2019 jdeme do kina v Citadele na filmovou pohádku
„AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ“

Vstupné 50,- Kč
Pravděpodobný návrat do družinky v 15:00 – 15:15 hodin

.................................................................

Náš čtenářský klub

Od února probíhá na naší škole projekt financovaný Evropskou unií zaměřený na čtenářskou gramotnost a prohlubování zájmu dětí o knihy a četbu. V klubu je zapsáno 10 dětí z 2. a 3. tříd. Scházíme se každý čtvrtek od 15 do 16.30 hodin v Zelené družince.

Co všechno můžeme v klubu dělat?

* číst a prohlížet si knížky
* vybírat si z klubové knihovničky knihy domů
* povídat si o tom, co jsme si přečetli či prohlédli, a o tom, co se nám líbilo i nelíbilo
* doporučit knížku kamarádům a kamarádkám
* společně si číst zajímavé a napínavá příběhy
* hrát hry, luštit rébusy a křížovky…a prožít spoustu zábavných chvil se svými spolužáky…

Díky projektu družina získala krásné knížky a barevné sedáky.

Lenka Tomanová, vychovatelka ŠD

................................................................

Vážení rodiče,

prosíme Vás o vyplnění této ankety, která nám poslouží k získání celkového pohledu na úroveň naší školní družiny ze strany rodičovské veřejnosti. Může být také podnětem pro zkvalitnění naší práce.

Tento dotazník obrží všechny děti od paní vychovatelky, prosíme o vhození do schránky v ŠD nejpozději do 30. 3. 2019.

zde: Dotazník pro rodiče ŠD

.................................................................

Nejkrásnější poštovní schránku jsme nevybrali, jsou totiž krásné všechny...

...................................................................

Registrace do soutěže SČVK - ptačí budky

..................................................................

Dne 20. 2. 2019 jdeme do kina.
Vstupné 50,-Kč
Předpokládaný návrat do družinky je 15:15 - 15:30 hodin.

..................................................................

Dne 27.2. 2019 nás navštíví v družince papouškové,
kteří nám předvedou, jak umí mluvit a nejen to...

Vstupné 50,- Kč

...................................................................

Jarní prázdniny připadnou na 11. - 17. 3. 2019.
Provoz školní družiny a ŠK je v tyto dny přerušen.
        

..........................................................................................
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 1. 2. 2019.
Školní jídelna nevaří a provoz školní družiny je přerušen.
Zahájen bude opět 4. 2. 2019 ranní družinkou.

..................................................................

Vážení rodiče,
Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

.................................................................. 

Ve čtvrtek 17. 1. 2019 jdeme na pohádku
TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU

Začátek promítání: 13:30 hodin
Pravděpodobný návrat do družinky v 15.15 – 15.30 hodin
Vstupné: 50,-Kč

...................................................................

Vážení rodiče,
v době ŘV 21. 12. 2018 a v době vánočních prázdnin
nebude školní družina v provozu.
Do školní družiny nejsou v tomto termínu přihlášeni žádní žáci.
Přejeme Vám a Vašim dětem veselé svátky vánoční
a pohodový ro 2019

kolektiv vychovatelek


...............................................................

PLATBU ŠD na 2. pololetí uhraďte prosím
nejpozději do 15. 1. 2018.

Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte
na účet školy č. 35-34232491/0100
vedený u Komerční banky Litvínov.
VS : 33 + přidělené identifikační číslo dítěte

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

................................................

VÁŽENÍ RODIČE,

UPOZORNĚNÍ na změnu odpolední činnosti fialové družinky:

Dne 14. 12. 2018 je z provozních důvodů program zajištěn
v prostoru školního klubu (modrá budova ZŠ)
V 15:00hodin děti přecházejí do budovy ŠD jako obvykle.

.....................................

Dne 21. 12. 2018 mají děti ředitelské volno
a školní jídelna nevaří.

V případě poptávky provoz školní družinky zajištěn.
Vaše rozhodnutí nahlaste paní vychovatelce
nejpozději do 15. 12. 2018.

................................................

Dne 5. 11. 2018 jdeme do kina na pohádku
„S ČERTY NEJSOU ŽERTY“.

Po pohádce přijde do Citadely Mikuláš s nadílkou pro děti.
Prosím, nahlaste účastníky této akce
a uhraďte částku 100,- Kč nejpozději do 23. 11. 2018.
Pozdější zajištění nadílky již nebude možné…

Předpokládaný návrat v 15:30hodin do družinky.
Pokud si děti vezmou aktovku s sebou, je možné vyzvednutí
v Citadele.


...............................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!

Dne 16. 11. 2018 mají děti ředitelské volno a školní jídelna nevaří.
Pro deset přihlášených dětí je provoz školní družinky zajištěn od 6:00 - 16:00hodin.

   

---------------------------------------------

Ve středu 7. 11. 2018 jdeme do kina na pohádku

 „DAŘBUJÁN A PANDRHOLA“
Vstupné 50,- Kč
Předpokládaný návrat do ŠD v 15:15hodin

........................................................

Vážení rodiče,
k narozeninám naší republiky, zasadíme s dětmi lípu.
Pokud chcete být u toho, přijďte dne 1. 11. 2018
na zahradu ŠD.

Uvítáme, když budou mít děti bundy v národních barvách.

------------------------------------

Vážení rodiče, věnujte prosím pozornost tomuto sdělení:

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Provoz školní družiny a školního klubu je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 31. října 2018.

---------------------------------------------

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY na 1. pololetí.
Platba měla být uhrazena nejpozději do 15. 9. 2018.
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy
č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov
pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte

Příklad: Jestliže přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026
Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
jelikož občas dochází k nesrovnalostem ohledně odchodů dětí po obědě,
prosíme vás o sjednocení.

Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd s paní učitelkou,
pište na lísteček PO VYUČOVÁNÍ.  
V případě, že půjde na oběd s družinkou a teprve potom bude odcházet domů, pište PO OBĚDĚ.                                

1. - 5- oddělení školní družiny má zázemí v budově tzv "školičky".
6. oddělení - žáci z 3.B a část dětí z 3.C a někteří ze 4. tříd (FIALOVÉ) mají svou místnost v 2. podlaží hlavní budovy, kde bude probíhat denní zájmová činnost.
Děti budou od 13:30 - 14:50 hodin chodit na vycházky.
V 15:00 hodin budou s paní vychovatelkou odcházet do budovy ŠD.

Z loňského roku zůstalo v šatně ŠD spoustu oblečení a bot.
Žádáme rodiče o vyklizení do 7. 9. 2018, jelikož nevyzvednuté věci budeme nuceni zlikvidovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..........................................................................................................................................................................

Věnujte prosím pozornost tomuto sdělení!
V pátek 29. 6. 2018 je provoz školní družiny zajištěn.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018
do pátku 31. srpna 2018.
Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne v pondělí 3. září 2018.

Do školní družiny jsme přijali všechny děti,
které mají odevzdanou přihlášku pro školní rok 2018/2019.

PŘEJEME KRÁSNÉ SLUNÍČKOVÉ LÉTO...

 

.............................................................................................................................

Vážení rodiče,
máme pro Vás novou informační tabuli...

.......................................................................................................................................................................

Přihlášení do ŠD a ŠK pro školní rok 2018/2019
Vyplněné přihlášky odevzdávejte osobně do budovy ŠD,
U Koldomu 1615, Litvínov ve dnech:      

15. 6. 2018 od 6:00 -  7:30 hodin
                      14:00 - 16:30 hodin
18. 6. 2018 od 6:00 -   7:30 hodin

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠD.
V případě naplnění kapacity ŠD (180) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

 1. přednost žákům 1. stupně
 2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
 3. ročník, který žák navštěvuje (přednost mají žáci nižších ročníků)
 4. věk žáka (mladší má přednost před starším)

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo a informace o provozu ŠK.
V případě naplnění kapacity ŠK (50) rozhodují kritéria přijetí pro vyhodnocení v tomto pořadí:

 1. přednost žákům 4. – 5. tříd
 2. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky
 3. platba úplaty za školní klub ve stanoveném termínu

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

..........................................................................................................................................................

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI
NAŠÍ ANKETY A VYPLNLI DOTAZNÍK…
Po klinutí se vám zobrazí celkové VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ:

 

Vyhodnocení dotazníku pro děti - 2018_
Vyhodnocení dotazníku pro rodiče 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNE 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 mají děti ŘEDITELSKÉ VOLNO.

PRO NEZÁJEM O VYUŽITÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE PROVOZ V TYTO DNY PŘERUŠEN.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018. Provoz školní družiny je v tyto dny přerušen, školní jídelna nevaří. Sejdeme se opět 3. 4. 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem
podle zákona č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů. 

................................................................................................................................................................

DNE 15. 3. 2018 PŮJDEME DO CITADELY
OSLAVIT VELIKONOCE SE ZAJÍCEM UŠÁKEM
PROGRAM od 14:00 – 15:00 hodin, VSTUPNÉ 60,- Kč

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO ŠD 15:15 – 15:30 hodin
Animátoři: Skupina mladých a veselých lidí, která se přizpůsobí veškerým podmínkám.
Jejich hlavní aktivitou jsou klubové tance, které oživují program
a děti je milují.
Děti budou po celou dobu soutěžit a tančit se ZAJÍCEM UŠÁKEM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JARNÍ PRÁZDNINY

letos připadnou na 5. 3. 2018 – 11. 3. 2018.

V tyto dny je provoz ŠD přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět v pondělí 12. 3. 2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 2. února 2018.

Provoz školní družiny je přerušen a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět 5. ledna 2018.

------------------------------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ RODIČE,
NEZAPOMEŇTE PROSÍM NA PLATBU 2. pololetí nejpozději do 15. 1. 2018

Platbu na 2. pololetí v částce 1200,- Kč proveďte na účet školy
 č. 35-34232491/0100 vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + RČ dítěte
(rodné číslo uvádějte bez čísla za lomítkem).  Příklad:  33970310
Při platbě uvádějte jméno dítěte

Neplaťte poštovní poukázkou, děkujeme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DNE 25. 1. 2018 JDEME DO KINA (změna programu)
„PADDINGTON 2“

VSTUPNÉ 60,-Kč
Předpokládaný návrat v 15:15- 15.30 hodin
_________________________________________________________________________

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017
a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne
ve středu 3. ledna 2018.
Provoz školní družiny je přerušen a jídelna nevaří.

............................................................................................................................................................

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ ZAČÍNÁ...

  "PEKELNÁ VESELKA" 

Dne 30. 11. 2017 v CITADELE
od 14:00 - cca 15:30hodin
Vstupné 80,-Kč

Netradiční mikulášská, u které se budou bavit nejen děti.
Celým programem provází popletený čert Cucíno,
kterého se děti určitě bát nebudou, ale budou se mu smát.
Děti soutěží v tradičních disciplínách, jako je skákání v pytli,
hod míčkem na dárky, lovení rybiček nebo podlézání čertovského řetězu.
Děti s čerty a andělem tancují klubové tance. Na konci pořadu přichází Mikuláš,
který děti poučí o slušném chování a společně s andělem rozdají dětem nadílku.
Děti si mohou donést čertí rohy, andělské paruky, mikulášské čepice a jiné doplňky pro zábavu.

--------------------------------------------------------------------------------------
„RYTMICKÉ BUBNOVÁNÍ“   

Ve dnech 23. 11. a 29. 11. 2017 prožijeme hudební odpoledne,
kde si všichni mohou vyzkoušet, jaké mají nadání .
Aby se učitelé hudby mohli věnovat dětem individuálně,
uskuteční se akce ve třech skupinách.

Ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 14:00 – 14:40 hodin ŽLUTÁ + FIALOVÁ

Ve středu 29. 11. 2017 od 13:30 – 14:10 hodin ORANŽOVÁ + ZELENÁ

Ve středu 29. 11. 2017 od 14:20 – 15:00 hodin ČERVENÁ + MODRÁ

VSTUPNÉ 50,- Kč                                                                                                     

---------------------------------------------------------------------

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Dne 16. 11. 2017 je vyhlášené ředitelské volno.
V případě zájmu provoz školní družiny zajištěn, jídelna nevaří.
Dne 17. 11. 2017 je Státní svátek.


Vážení rodiče,
jelikož občas dochází k nesrovnalostem ohledně odchodů dětí,
prosím vás o sjednocení.
Pokud chcete, aby Vaše dítě šlo na oběd s paní učitelkou,
pište na lísteček PO VYUČOVÁNÍ.  
V případě, že půjde na oběd s družinkou a teprve potom bude odcházet,
pište PO OBĚDĚ.

NEPŘEHLÉDNĚTE PROSÍM TUTO INFORMACI!

Ve dnech 26. 10 – 27. 10 2017 mají děti podzimní prázdniny.
Provoz ŠD bude v tyto dny přerušen a školní jídelna nevaří.

                         

SBÍRKA PRO FARMIČKU NA KLÍNECH


Naše družinka sbírá každoročně kaštany pro zvířátka z farmičky U Kačky.
Letos na ně obzvlášť myslíme a jsme rádi, že jsou všichni v pořádku.

Pokud se chcete do sbírky připojit, můžete dovézt kaštany do 13. 10. 2017.
V pátek budou z družinky převezeny na Klíny.

 

DNE 27. 9. 2017 JDEME DO KINA V CITADELE


VSTUPNÉ: 50,- Kč
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT v 15:15 - 15:30 hodin do ŠD

 

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU STANOVENÍ ÚPLATY


za zájmové vzdělávání pro školní rok 2017/2018 s platností od 1.9.2017.
Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině je 200,- Kč měsíčně.

V Litvínově 1. 6. 2017                                            Mgr. Hana Kašková, ředitelka školy

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VÁŽENÍ RODIČE, DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÉ DOTAZNÍKY A NABÍZÍME VÁM K NAHLÉDNUTÍ CELKOVÉ VYHODNOCENÍ.....

Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

Do školní družiny bylo přijato všech 178 přihlášených žáků z 1. - 3. ročníku.
Děti ze 4. ročníku budou navštěvovat školní klub a zbývají poslední čtyři volná místa k přihlášení.