Školní družina

Vítejte na stránkách školní družiny 2022/2023
                          

                       

Žlutá družinka - paní vychovatelka Irena Šnajdrová, DiS.
Červená družinka - paní vychovatelka Ivana Jirmusová
Modrá družinka - paní vychovatelka Bc. Anna Kučerová
Oranžová družinka - vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová, DiS.
Zelená družinka - paní vychovatelka Diana Jandáková

Důležité informace a fotografie z akcí naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.

 

kolektiv vychovatelek ŠD

Prezentace ŠD - 2021-2022_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 12. 06. 2023 do odvolání bude probíhat rekonstrukce budovy školní družiny. Z tohoto důvodu bude provoz školní družiny od 12. 6. 2023 přemístěn do budovy základní školy.
Provozní doba, režim, zůstávají beze změn. 

Bližší informace k provozu vám poskytne vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová nebo paní vychovatelky jednotlivých oddělení.

Děkujeme za pochopení.

 

V Litvínově dne 31. 5. 2023

Hana Kašková
ředitelka školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době ŘV, bude dne 5. 4. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 3. 4. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin: 

Vážení zákonní zástupci,

dne 5. 4. 2023 bude volno vyhlášené ředitelkou školy a ve dnech 6. - 10. 4. 2023 mají žáci velikonoční prázdniny.
Dne 5. 4. 2023 provoz školní družiny zajištěn, školní jídelna nevaří.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce
nejpozději do 31. 3. 2023, zda školní družinu využijete a v jakém čase.

 

Lenka Záděrová, DiS.
Vedoucí školní družiny   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 6. do 30. 9. 2023 bude v budově ŠD probíhat rozsáhlá rekonstrukce.
Z tohoto důvodů se ruší letošní příměstský tábor.

O chodu družiny během měsíce června a září budete včas informováni.   

Děkujeme za pochopení.

 

Lenka Záděrová, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu školní družiny v období jarních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  27. 2. 2023 – 3. 3. 2023 je provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 6. 3. 2023.


Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době pololetních prázdnin, bude dne 3. 2. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 30. 1. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

v době pololetních prázdnin 3. 2. 2023 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 27. 1. 2023 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově dne 10. 1. 2023

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY
na 2. pololetí, nejpozději do 16. 1. 2023.

Poplatek za leden-červen činí 1200,- Kč
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy č. 35-34232491/0100
vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásné svátky vánoční ,hodně štěstí, zdraví, lásky a vše dobré do roku 2023 přejí paní vychovatelky.

Informace o provozu školní družiny v období vánočních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 je  provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 3. 1. 2023.


Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny v době ředitelského volna dne 22. 12. 2022

Vážení zákonní zástupci,

v době ředitelského volna je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 16. 12. 2022 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově dne 28. 11. 2022

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz školní družiny v období od 26. – 27. 10. 2022

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2022 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 21. 10. 2022 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově 3. 10. 2022

Lenka Záděrová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační informace k zahájení školního roku

Vážení zákonní zástupci,

provoz školní družiny v běžném provozu je zajištěn 1. a 2. 9. 2022 pro děti, které v červnu potvrdily účast. Od 5. 9. 2022 je provoz školní družiny pro všechny přihlášené děti.

Ranní družina je v provozu od 6:00h v budově ŠD. Dodržujte, prosím, příchod do 7:15h. První školní týden bude výuka zkrácená dle rozvrhů od toho se odvíjí případné odchody po vyučování. Pokud si budete chtít své dítě vyzvednout po obědě, tak to jde dvěma způsoby:  

  • Při odchodu z jídelny
  • V prostorách školní družiny do 13:30h

Školní jídelna bude od 5. 9. 2022 v provozu, zpřístupněn bude vchod ze dvora. Tímto Vás žádáme, abyste nezajížděli auty do dvora ke školní jídelně (budou se zde scházet děti před obědem).
Dne 5. 9. 2022 bude výdej obědů od 10:00 do 12:00h., v dalších dnech v tomto týdnu od 11:40h. Třídní učitelé předají žáky, kteří navštěvují školní družinu vychovatelkám, ostatní odcházejí domů nebo na oběd s třídní učitelkou a pak také samostatně domů.

Jakmile dítě odchází po obědě, je nutné odevzdat lístek na určený den s datem, jménem dítěte a podpisem zákonných zástupců.

  • Po vyučování (dítě odchází s paní učitelkou na oběd a následně domů)
  • Po obědě (dítě odchází s paní vychovatelkou na oběd a následně domů)

 

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že začátek školního roku i přes překážky společně zvládneme. Tým vychovatelek školní družiny.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat zaderova@3zs.cz

Vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová, DiS.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny pro školní rok 2022/2023
a kritéria přijetí

Vážení rodiče,

V termínu od 10. 6. – 15. 6. 2022 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023.

V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,

nejpozději do 15. 6. 2022. 

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.

Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce

a kritérií pro přijetí. Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity v počtu 150 žáků.


Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.

 

  1. přednost žáků 1. ročníku
  2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
  3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky a platba úplaty za zájmovou činnost ve stanoveném termín

 ............................................................................

Zájem o účast v zájmové činnosti školní družiny ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy 1. a 2. 9. 2022


Provoz školní družiny je zajištěn již 1. a 2. září 2022 od 6:00- 16:30 hodin v budově školní družiny.
Školní jídelna v tyto dny nevaří, v případě zájmu je nutné dát dětem větší svačinu.

Pokud využijete tuto možnost, nahlaste paní vychovatele nejpozději do 18. 6. 2022.

Vedení školy

 

............................................................................

Informace o provozu v době ředitelského volna:

Ve dnech 2. - 3. června 2022 je provoz školní družiny v běžném provozu zajištěn.
Školní jídelna v tyto dny nevaří.

V případě zájmu, nahlaste prosím v jakém čase družinu využijete.

Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD
kolevova@3zs.cz

............................................................................

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin:

Vážení zakonní zástupci,
dne 14. dubna 2022 je provoz školní družiny přerušen
a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět v úterý 19. dubna 2022.


Veselé prožití jarních svátků přeje kolektiv vychovatelek ŠD

 

.................................................

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin:

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech 14. - 18. 4. 2022 mají děti velikonoční prázdniny.
Dne 14. 4. 2022 provoz školní družiny zajištěn, školní jídelna nevaří.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce
nejpozději do 12. 4. 2022, zda školní družinu využijete a v jakém čase.

 

-----------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin.

Z důvodu nevyužití školní družiny bude provoz 4. 2. 2022 přerušen.

 

..............................................................................

Vážení zákonní zástupci,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY
na 2. pololetí, nejpozději do 15. 1. 2022.

Poplatek za leden-červen činí 1200,- Kč
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy č. 35-34232491/0100
vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

..............................................................................

Informace o provozu školní družiny v období vánočních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 je  provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 3. 1. 2022.


Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD    

--------------------------------------------------------------------

 

Vánoční družinková tržnice

Všechny výrobky dětí prodala paní vychovatelka z oranžové družinky během jednoho odpoledne. Omlouváme se všem, na které již žádné zboží nevyzbylo, příště vyrobíme dárečků více.
Výtěžek bude uložen do fondu Klubu přátel školy, odkud čerpáme schválené příspěvky během školního roku.

...........................................................................

Adventní přípravy jsou v plném proudu

Celá družinka se zapojila do výroby vánočních ozdob a prodejních předmětů na vánoční litvínovské trhy.
Vánoční stromečky na náměstí si můžete prohlédnout již teď a věříme, že se vám ozdoby od dětí budou líbit.


..........................................................................

Děti v době podzimních prázdnin hrabaly listí na zahrádce s velikým nadšením...

 

...........................................................................

Provoz školní družiny v období od 25. do 29. 10. 2021

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna a podzimních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech ředitelského volna  25. – 26. 10. 2021 a podzimních prázdnin 27. a 29. 10. 2021 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.
V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

V Litvínově 5. 10. 2021

Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD                                                           

 

...................................................................................

 

Informace pro zákonné zástupce:

Žáci 1. - 3. tříd, kterým rodiče podali vyplněnou přihlášku do 25. 6. 2021, jsou přijatí do školní družiny od 1. září 2021.
Zárověň je přihlášeno několik žáků ze 4. tříd, kteří se přihlásili jako náhradníci.

.............................................................................

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny
pro školní rok 2021/2022 a kritéria přijetí
 

Vážení rodiče,
V termínu od 1. 6. – 18. 6. 2021 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,
nejpozději do 18. 6. 2021.
 

Formuláře ke stažení naleznete zde pod textem. V tištěné podobě v budově ŠD a v recepci u hlavního vchodu školy.

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo. V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria pro přijetí v tomto pořadí:

  1. přednost žáků 1. ročníku
  2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
  3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

 

Přihláška do ŠD od 1. 9. 2021

Informace o ŠD

.......................................................................