Školní družina

Vítejte na stránkách školní družiny 2023/2024
                          

                       

Žlutá družinka - paní vychovatelka Irena Šnajdrová, DiS.
Červená družinka - paní vychovatelka Ivana Jirmusová
Modrá družinka - paní vychovatelka Miroslava Gremlicová
Oranžová družinka - vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová, DiS.
Zelená družinka - paní vychovatelka Mgr. Yuliie Skipor

Důležité informace a fotografie z akcí naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.

 

kolektiv vychovatelek ŠD

 

 

  

Informace o provozu v době ředitelského volna

Ve dnech 7. - 10. května 2024 je provoz školní družiny a školního klubu zajištěn, kromě 8. května.

Školní jídelna v tyto dny nevaří.

V případě zájmu, nahlaste, prosím, do 29. 4. 2024  v jakém čase družinu využijete.

 

Kolektiv vychovatelek

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o provozu ŠD a ŠK v období Velikonočních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  28. 3. 2024 – 1. 4. 2024 je provoz školní družiny a školního klubu přerušen.
Sejdeme se opět 2. 4. 2024.

Kolektiv vychovatelek

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny a školního klubu v době velikonočních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

v době velikonočních prázdnin 28. 3. 2024 je pro nutné případy zajištěn provoz školní družiny a školního klubu, který by fungoval v budově ŠD.

Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 22. 3. 2024 paní vychovatelce svého dítěte čas, kdy ŠD či ŠK využijete.

 

V Litvínově dne 6. 3. 2024

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD
Veselé prožití jarních svátků přeje kolektiv vychovatelek ŠD a ŠK

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace o provozu školní družiny v období jarních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  4. 3. 2024 – 8. 3. 2024 je provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 11. 3. 2024.


Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny a školního klubu v době pololetních prázdnin. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny ani do školního klubu v době pololetních prázdnin, bude dne 2. 2. 2024 jejich provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 31. 1. 2024

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informace k provozu školní družiny a školního klubu v době pololetních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

v době pololetních prázdnin 2. 2. 2024 je pro nutné případy zajištěn provoz školní družiny a školního klubu, který by fungoval v budově ŠD.

Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 26. 1. 2024 paní vychovatelce svého dítěte čas, kdy ŠD či ŠK využijete.

 

V Litvínově dne 10. 1. 2024

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době ŘV, bude dne 22. 12. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 18. 12. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny v době ředitelského volna dne 22. 12. 2023

Vážení zákonní zástupci,

v době ředitelského volna je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste své dítě nejpozději do 18. 12. 2023 paní vychovatelce.

 

V Litvínově dne 04. 12. 2023

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ KE STÁVCE

Vážení rodiče,

 

jistě jste v médiích zaznamenali, že školské odbory vyzvaly zaměstnance škol
a školských zařízení ke stávce v pondělí 27. listopadu 2023. Hlavním důvodem je obava z postupného snižování úrovně školství na místo jeho zkvalitňování, zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy, zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024, nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků
a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cílem stávky je zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, nemožnost vyučovat v tandemu, omezení možnosti dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů. To je pravý opak toho, o co se v posledních letech ve škole snažíme. Už v letošním školním roce jsme ze státních prostředků obdrželi méně financí třeba na nákup pomůcek, bezdůvodné snížení úvazku uklízeček apod. Dalším faktem jsou platy správních zaměstnanců. Bez těchto zaměstnanců vůbec není možné školu
a školské zařízené provozovat.

Z těchto důvodů jsem byla oslovena stávkovým výborem, který se ve škole ustanovil, že všichni zaměstnanci školy plně podporují stávku a drtivá většina se rozhodla pro aktivní účast ve stávce. V úterý 21. 11. 2023 se má uskutečnit další jednání mezi ministrem MŠMT a předsedou školských odborů. Pokud nedojde k dohodě a ke splnění požadavku odborů navýšit v rozpočtu na rok 2024 finanční prostředky do školství, bude z personálních důvodů přerušen provoz v základní škole, mateřské škole, školní družině
a školní jídelně.

Ve středu 22. 11. 2023 vám sdělím na základě výsledku jednání, zda se stávka
a tím přerušený provoz uskuteční.

Děkuji Vám za pochopení. Věřím, že si nikdo z nás nepřejeme, aby finance byly překážkou ke zvyšování úrovně vzdělanosti dětí, žáků, studentů, v době tak překotných změn a nutnosti na všechny tyto změny děti ve spolupráci s vámi připravit.

 

V Litvínově dne 20. 11. 2023

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, 

s radostí vám oznamujeme, že od úterý 7. 11. zahajujeme provoz v budově školní družiny U Koldomu 1615,
a to v obvyklém čase 6:00 – 16:30 hodin.

V Litvínově dne 3. 11. 2023

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna a podzimních prázdnin. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době ŘV a podzimních prázdnin,
bude dne 25. - 27. 10. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 23. 10. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna 25. 10. 2023 a podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2023

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech ředitelského volna 25. 10. 2023 a podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2023 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete, nejpozději do 20. 10. 2023.

V Litvínově 5. 10. 2023

Lenka Záděrová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

školní družina je v provozu od 4. 9. 2023 od 6:00 hod. do 16:30 hod. v budově základní školy z důvodu rekonstrukce školní družiny. Při příchodu do ranní družiny si děti převezmou paní vychovatelky u hlavních dveří ZŠ.

S rodiči žáků prvních tříd se paní vychovatelky potkají v pondělí 4. 9. 2023 , kde si upřesníme veškeré informace k nástupu ohledně ŠD.

Provozní doba, režim, zůstávají beze změn.

Bližší informace k provozu vám poskytne vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová nebo paní vychovatelky jednotlivých oddělení.

Děkujeme za pochopení.

Na všechny děti už se moc těšíme.

Kolektiv vychovatelek 

 

V Litvínově dne 28. 8. 2023

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od 12. 06. 2023 do odvolání bude probíhat rekonstrukce budovy školní družiny. Z tohoto důvodu bude provoz školní družiny od 12. 6. 2023 přemístěn do budovy základní školy.
Provozní doba, režim, zůstávají beze změn. 

Bližší informace k provozu vám poskytne vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová nebo paní vychovatelky jednotlivých oddělení.

Děkujeme za pochopení.

 

V Litvínově dne 31. 5. 2023

Hana Kašková
ředitelka školy

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době ŘV, bude dne 5. 4. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 3. 4. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin: 

Vážení zákonní zástupci,

dne 5. 4. 2023 bude volno vyhlášené ředitelkou školy a ve dnech 6. - 10. 4. 2023 mají žáci velikonoční prázdniny.
Dne 5. 4. 2023 provoz školní družiny zajištěn, školní jídelna nevaří.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce
nejpozději do 31. 3. 2023, zda školní družinu využijete a v jakém čase.

 

Lenka Záděrová, DiS.
Vedoucí školní družiny   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,

od 1. 6. do 30. 9. 2023 bude v budově ŠD probíhat rozsáhlá rekonstrukce.
Z tohoto důvodů se ruší letošní příměstský tábor.

O chodu družiny během měsíce června a září budete včas informováni.   

Děkujeme za pochopení.

 

Lenka Záděrová, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o provozu školní družiny v období jarních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  27. 2. 2023 – 3. 3. 2023 je provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 6. 3. 2023.


Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin. 

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k tomu, že nikdo neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny v době pololetních prázdnin, bude dne 3. 2. 2023 její provoz přerušen.

 

V Litvínově dne 30. 1. 2023

Záděrová Lenka, DiS.
Vedoucí školní družiny

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

v době pololetních prázdnin 3. 2. 2023 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 27. 1. 2023 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově dne 10. 1. 2023

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení zákonní zástupci,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY
na 2. pololetí, nejpozději do 16. 1. 2023.

Poplatek za leden-červen činí 1200,- Kč
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy č. 35-34232491/0100
vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krásné svátky vánoční ,hodně štěstí, zdraví, lásky a vše dobré do roku 2023 přejí paní vychovatelky.

Informace o provozu školní družiny v období vánočních prázdnin

Vážení zákonní zástupci,
ve dnech  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 je  provoz školní družiny přerušen.
Sejdeme se opět 3. 1. 2023.


Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provoz školní družiny v době ředitelského volna dne 22. 12. 2022

Vážení zákonní zástupci,

v době ředitelského volna je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 16. 12. 2022 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově dne 28. 11. 2022

 

Záděrová Lenka, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Provoz školní družiny v období od 26. – 27. 10. 2022

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2022 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.

V případě zájmu nahlaste nejpozději do 21. 10. 2022 paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

 

V Litvínově 3. 10. 2022

Lenka Záděrová, DiS.
vedoucí vychovatelka ŠD

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Organizační informace k zahájení školního roku

Vážení zákonní zástupci,

provoz školní družiny v běžném provozu je zajištěn 1. a 2. 9. 2022 pro děti, které v červnu potvrdily účast. Od 5. 9. 2022 je provoz školní družiny pro všechny přihlášené děti.

Ranní družina je v provozu od 6:00h v budově ŠD. Dodržujte, prosím, příchod do 7:15h. První školní týden bude výuka zkrácená dle rozvrhů od toho se odvíjí případné odchody po vyučování. Pokud si budete chtít své dítě vyzvednout po obědě, tak to jde dvěma způsoby:  

  • Při odchodu z jídelny
  • V prostorách školní družiny do 13:30h

Školní jídelna bude od 5. 9. 2022 v provozu, zpřístupněn bude vchod ze dvora. Tímto Vás žádáme, abyste nezajížděli auty do dvora ke školní jídelně (budou se zde scházet děti před obědem).
Dne 5. 9. 2022 bude výdej obědů od 10:00 do 12:00h., v dalších dnech v tomto týdnu od 11:40h. Třídní učitelé předají žáky, kteří navštěvují školní družinu vychovatelkám, ostatní odcházejí domů nebo na oběd s třídní učitelkou a pak také samostatně domů.

Jakmile dítě odchází po obědě, je nutné odevzdat lístek na určený den s datem, jménem dítěte a podpisem zákonných zástupců.

  • Po vyučování (dítě odchází s paní učitelkou na oběd a následně domů)
  • Po obědě (dítě odchází s paní vychovatelkou na oběd a následně domů)

 

Děkujeme za pochopení a pevně věříme, že začátek školního roku i přes překážky společně zvládneme. Tým vychovatelek školní družiny.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat zaderova@3zs.cz

Vedoucí vychovatelka Lenka Záděrová, DiS.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny pro školní rok 2022/2023
a kritéria přijetí

Vážení rodiče,

V termínu od 10. 6. – 15. 6. 2022 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2022/2023.

V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,

nejpozději do 15. 6. 2022. 

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.

Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce

a kritérií pro přijetí. Žáci budou přijímáni do naplnění kapacity v počtu 150 žáků.


Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo.

 

  1. přednost žáků 1. ročníku
  2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
  3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky a platba úplaty za zájmovou činnost ve stanoveném termín

 ............................................................................

Zájem o účast v zájmové činnosti školní družiny ve dnech volna vyhlášených ředitelkou školy 1. a 2. 9. 2022


Provoz školní družiny je zajištěn již 1. a 2. září 2022 od 6:00- 16:30 hodin v budově školní družiny.
Školní jídelna v tyto dny nevaří, v případě zájmu je nutné dát dětem větší svačinu.

Pokud využijete tuto možnost, nahlaste paní vychovatele nejpozději do 18. 6. 2022.

Vedení školy

 

............................................................................

Informace o provozu v době ředitelského volna:

Ve dnech 2. - 3. června 2022 je provoz školní družiny v běžném provozu zajištěn.
Školní jídelna v tyto dny nevaří.

V případě zájmu, nahlaste prosím v jakém čase družinu využijete.

Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD
kolevova@3zs.cz

............................................................................

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin:

Vážení zakonní zástupci,
dne 14. dubna 2022 je provoz školní družiny přerušen
a školní jídelna nevaří.
Sejdeme se opět v úterý 19. dubna 2022.


Veselé prožití jarních svátků přeje kolektiv vychovatelek ŠD

 

.................................................

Informace o provozu v době velikonočních prázdnin:

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech 14. - 18. 4. 2022 mají děti velikonoční prázdniny.
Dne 14. 4. 2022 provoz školní družiny zajištěn, školní jídelna nevaří.

V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce
nejpozději do 12. 4. 2022, zda školní družinu využijete a v jakém čase.

 

-----------------------------------------

Informace k provozu školní družiny v době pololetních prázdnin.

Z důvodu nevyužití školní družiny bude provoz 4. 2. 2022 přerušen.

 

..............................................................................

Vážení zákonní zástupci,
nezapomeňte prosím NA PLATBU ŠKOLNÍ DRUŽINY
na 2. pololetí, nejpozději do 15. 1. 2022.

Poplatek za leden-červen činí 1200,- Kč
Při platbě uvádějte jméno dítěte a platbu převeďte na účet školy č. 35-34232491/0100
vedený u Komerční banky Litvínov pod VS č.: 33 + přidělené identifikační číslo dítěte.

Příklad: přidělené identifikační číslo bude 14026
VS bude vypadat takto: 3314026

...................................................................................

 

Informace pro zákonné zástupce:

Žáci 1. - 3. tříd, kterým rodiče podali vyplněnou přihlášku do 25. 6. 2021, jsou přijatí do školní družiny od 1. září 2021.
Zárověň je přihlášeno několik žáků ze 4. tříd, kteří se přihlásili jako náhradníci.

.............................................................................

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny
pro školní rok 2021/2022 a kritéria přijetí
 

Vážení rodiče,
V termínu od 1. 6. – 18. 6. 2021 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,
nejpozději do 18. 6. 2021.
 

Formuláře ke stažení naleznete zde pod textem. V tištěné podobě v budově ŠD a v recepci u hlavního vchodu školy.

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo. V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria pro přijetí v tomto pořadí:

  1. přednost žáků 1. ročníku
  2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
  3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka

.......................................................................