Školní družina

Vítejte na stránkách školní družiny 2021/2022
                          

                       

Žlutá družinka - vedoucí vychovatelka Drahuše Kolevová
Červená družinka - paní vychovatelka Ivana Jirmusová
Modrá družinka - paní vychovatelka Bc. Anna Šimáňová
Oranžová družinka - paní vychovatelka Lenka Záděrová, DiS.
Zelená družinka - paní vychovatelka Lenka Tomanová

Důležité informace a fotografie z akcí naleznete na stránkách jednotlivých oddělení.

kolektiv vychovatelek ŠD

Prezentace ŠD - 2020-2021

...........................................................................

Provoz školní družiny v období od 25. do 29. 10. 2021

Informace k provozu školní družiny v době ředitelského volna a podzimních prázdnin.

Vážení zákonní zástupci,

ve dnech ředitelského volna  25. – 26. 10. 2021 a podzimních prázdnin 27. a 29. 10. 2021 je zajištěn provoz školní družiny. Provoz školní jídelny je přerušen.
V případě zájmu nahlaste paní vychovatelce svého dítěte dny a čas, kdy školní družinu využijete.

V Litvínově 5. 10. 2021

Kolevová Drahuše
vedoucí vychovatelka ŠD                                                           

 

...................................................................................

 

Informace pro zákonné zástupce:

Žáci 1. - 3. tříd, kterým rodiče podali vyplněnou přihlášku do 25. 6. 2021, jsou přijatí do školní družiny od 1. září 2021.
Zárověň je přihlášeno několik žáků ze 4. tříd, kteří se přihlásili jako náhradníci.

.............................................................................

Informace o způsobu přihlášení do školní družiny
pro školní rok 2021/2022 a kritéria přijetí
 

Vážení rodiče,
V termínu od 1. 6. – 18. 6. 2021 se uskuteční zápis do školní družiny pro školní rok 2021/2022. V případě zájmu Vás žádáme o vyplnění a odevzdání závazné přihlášky.

Vyplněné a podepsané přihlášky odevzdejte osobně do ŠD nebo vhoďte do schránky v hlavní budově školy,
nejpozději do 18. 6. 2021.
 

Formuláře ke stažení naleznete zde pod textem. V tištěné podobě v budově ŠD a v recepci u hlavního vchodu školy.

U přihlášek, odevzdaných po termínu, Vám nezaručíme volná místa v ŠD.
Přihlášky s chybějícími údaji nemohou být zařazeny do pořadníku.

Kritéria přijetí do školní družiny:

Přijaté přihlášky obdrží pořadové číslo. V případě naplnění kapacity ŠD (150) rozhodují kritéria pro přijetí v tomto pořadí:

  1. přednost žáků 1. ročníku
  2. věk žáka (mladší má přednost před starším)
  3. pořadí odevzdání vyplněné přihlášky

Při nedodržení termínu úplaty bude přijat náhradník za neplatícího žáka.

 

Přihláška do ŠD od 1. 9. 2021

Informace o ŠD

.......................................................................