O třídě

MILÉ DĚTI,

UŽ SE MOC TĚŠÍM, AŽ VÁS UVIDÍM V NAŠÍ NOVÉ TŘÍDĚ 1.C. STANOU SE Z VÁS ŠKOLÁCI A BUDEME SI ŘÍKAT ŤAPKY. SPOLEČNĚ BUDEME CVIČIT, ZPÍVAT, MALOVAT. NAUČÍME SE ČÍST, PSÁT, POČÍTAT A UŽIJEME SI SPOUSTU LEGRACE.

SETKÁME SE 3.9. PŘED ŠKOLOU,

VAŠE PANÍ UČITELKA ZUZKA

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Zuzana Nožková
E-mail:
nozkova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni