KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

  1. Kariérové poradenství 

Zastřešuji služby poskytované v rámci počátečního vzdělávání směřující k podpoře profesní orientace a přípravě žáků pro vstup na trh práce.

 Poskytuji poradenské služby v otázkách:

-                     výběru SŠ

-                     vyplnění přihlášky na SŠ

-                     přípravy na přijímací řízení na SŠ

-                     vzdělávání

-                     profesní přípravy

-                     volby povolání či zaměstnání

-                     rozvoje jejich kariéry

-                     uplatnění na trhu práce

ODKAZY VHODNÉ K VÝBĚRU SŠ

Přijímací zkoušky na SŠ 2022 #02 - Příprava - https://www.youtube.com/watch?v=N6hIWDAIw7w&t=2s

Přijímací zkoušky na SŠ 2022 #03 - CERMAT test 1 - https://www.youtube.com/watch?v=Q4D_XRodwmo

To dáš! Přijímačky nanečisto - videa k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly

http://www.seznamskol.eu/typ/stredni-skola/

https://kampodevitce.cz/prirucka-rozhoduji-se/

https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/

https://www.infoabsolvent.cz/Profitest

https://www.to-das.cz/aktuality/

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2021 - 2022

Tak přijímačky máte zdárně za sebou :) 29.4.2022 byste se měli dozvědět, zda jste byli přijati, a nebo to nevyšlo.

Všem přijatým žákům gratuluji. Nezapomeňte navybranou školu odevzdat Zápisový lístek, a to do 10 dnů od zveřejnění přijetí.

Pokud by to nevyšlo, nevěste hlavu, vždy jsou další šance! Klikněte na odkaz a přečtěte si, jak postupovat.

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

odvolani VZOR.pdf

Podívejte se na video -  zápisový lístek, odvolání, druhé kolo  Co dělat po přijímačkách -zápisový lístek, odvolání, druhé kolo

ŠKOLY, KTERÉ VYPISUJÍ 2. TERMÍN PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NAJDETE ZDE:

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?show=intro

Ve vyhledávacím filtru lze zadat volbu zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení. Dále je možné filtrovat regionálně, tedy získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

 

 

1.2.2022

Pro nerozhodnuté žáky 9. tříd nabízí ÚP v Mostě možnost testování. Dále viz zpráva níže.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené výchovné poradkyně, vážení výchovní poradci,

Pokud máte v 9. třídách žáky, kteří nejsou rozhodnuti, jakou vzdělávací dráhu zvolit, můžeme je individuálně otestovat u nás na Kontaktním pracovišti ÚP ČR Most. Test umožňuje identifikovat osobnostně-zájmový typ a pomáhá tak zvolit vhodnou oblast studia. Výsledky obsahují příklady vhodných profesí a informace o možnostech vzdělávání. 

Samotný test trvá max. 15 minut, po jeho skončení navazuje jeho rozbor a individuální poradenství. Žák u nás stráví přibližně 1 hodinu. Dostavit se může sám nebo s rodičem, a to po předchozím objednání na níže uvedených kontaktech:

Jana Riegerová, tel. 950 137 496, e-mail: jana.riegerova@uradprace.cz

Edita Kneiflová, tel. 950 137 497, e-mail: edita.kneiflova@uradprace.cz

31.1.2022

AKTUALIZACE SŠ MOSTECKA - OTEVŘETE SI PŘÍLOHU SŠ okres Most AKTUALIZACE K 31.1.2022.pdf

Nejdůležitější změny:

 

Střední odborná škola podnikatelská s.r.o.

  • studijní zaměření oboru Ekonomika a podnikání rozšířeno o Řízení lidských zdrojů

 

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

  • z nabídky vyřazeny obory 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 36-66-H/01 Montér suchých staveb

10.1. 2022

Přestože na podání přihlášek máte čas až do 1. března 2022, velmi doporučuji, abyste se u svých vybíraných a zvažovaných oborů dívali na to, jestli zde je či není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti. Aby vás pak třeba koncem února tento požadavek nezaskočil a „nehonili“ jste lékařské potvrzení na poslední chvíli. 

To samé platí pro „potvrzení o spec. vzdělávacích potřebách“, díky kterému může váš deváťák získat prodloužení času u přijímaček., pokud se ho to týká. I na to potvrzení je předepsaný formulář, který si musíte nechat včas potvrdit.

PŘIJÍMAČKY NENEČISTO

Přijímačky nanečisto jsou věrnou kopií toho, jak vypadají přijímací zkoušky v reálu.

Měly by obsahovat testová zadání z češtiny a z matematiky nejen struktura testů, ale také čas, který je na jejich vypracování určen a v neposlední řadě by měly být co nejvěrněji dodrženy podmínky, za kterých deváťáci reálnou zkoušku skládají. Tedy dohled a komentáře (podávání informací) od toho, kdo nad korektností u zkoušek dohlíží.

https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_7&utm_term=2022-01-09

 NÁRODNÍ SOUSTVA POVOLÁNÍ

Národní soustava povolání (NSP),  je otevřená a veřejně dostupná internetová databáze všech povolání, která se vyskytují na českém trhu práce.  

Tato databáze se vám může velmi hodit v případě, že už tušíte nebo víte, jaký obor by vás zajímal, ale nejste si úplně jistí, jaké konkrétní zaměstnání byste si v něm měli vybrat nebo jaká zaměstnání v rámci tohoto oboru vůbec existují. 

Můžete se zde samozřejmě inspirovat i v situaci, kdy konkrétní obor ještě vybraný nemáte – v tom případě se bude jednat spíš o proces čistého objevování, který ale také může být velmi přínosný a zajímavý.

https://www.nsp.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_7&utm_term=2022-01-09

JAKÉ OBORY JSOU PERPSEKTIVNÍ?

https://www.absolvent.cz/clanek/progresivni-obory?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_7&utm_term=2022-01-09 

 

Matematické chytáky u přijímaček?

Podívejte se na čtyři největší chytáky z matematiky, na které můžete u přijímaček narazit. 

 https://www.to-das.cz/nejvetsi-chytaky-z-matiky/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_7&utm_term=2022-01-09

 

3.1.2022                                                                                                                              INFORMACE K POVINNOSTI OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 PRO ŠKOLY, ŽÁKY A STUDENTY - týká se  osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravující se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách1, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě. 

klikněte zde Informace k povinnému očkování.pdf

5.11.2021 DÚLEŽITÉ

30. listopad je termínem pro podání přihlášek na školy s talentovou zkouškou

 

30. listopad je posledním dnem, kdy je možné podat přihlášky na školy s talentovou zkouškou. 

Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.

Týká se to i oboru Gymmázium se sportovní přípravou, bližší informace k němu najdete zde  Specifika oboru Gymnázium se s.p.

 

22.10.2021 

Obory s talentovou zkouškou a gymnázia se sport. přípravou

Pokud se chcete hlásit na obor s talentovou zkouškou, tak vás určitě zajímá, z čeho tato zkouška bude, a jak bude probíhat. 

Tyto informace o podmínkách „talentovek“ musí školy zveřejnit nejpozději do 31. října 2021na svých webových stránkách, takže se tam podívejte.

Přehledný článek s užitečnými informacemi i důležitými termíny pro obory s talentovou zkouškou najdete zde https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

Přihlášku ke studiu podej do 30. listopadu

Termín pro podání platí pro všechny obory s talentovou zkouškou ve všech školách, tzn. veřejných i soukromých.

Předepsaný tiskopis pro obory s talentovou zkouškou dostaneš ve škole nebo si ho stáhni z webu www.msmt.cz. Můžeš si podat dvě přihlášky, tzn. do dvou škol nebo dvou oborů.

10.10.2021 

informace týkající se studia na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Jedná se společný česko-saský projekt spolupráce, který umožňuje žákům z České republiky absolvovat šestileté studium na gymnáziu v saské Pirně.

Část předmětů do 10. ročníku vyučují čeští učitelé v češtině. Studium uzavírá maturita, která umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v České republice i v Německu.

Internátní ubytování a stravování žáků z ČR je hradí ministerstva obou států.

Pirna - výběrové řízení 2022.pdf

8.10.2021 Nabídka oborů GSPŠ Duchcov.pdf

4.10.2021 Soukromá obchodní akademie a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Žatci. Nové obory - Logistika, doprava a přeprava, Automatizace a robotika, Informační technologie (IT administrator, IT programator)

https://www.soazatec.cz/

https://www.spsezatec.cz/

21.9. Odkazy vhodné pro rodiče a žáky 

https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace

 Průvodce devítkou

15.9.2021 SOKRATES -PŘEHLÍDKA SŠ REGIONU - veletrh vzdělávání se uskuteční opět v mostecké sportovní hale, a to v neděli  8. 11. 2020 od 12.00–17.00 h a v pondělí 9. 11. 2020 od 09.00–13.00 h. 

7.9.2021   TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 NALEZNETE ZDE:

2021_Sdeleni_o_terminech PZ 2021.pdf

_________________________________________________________

AKTUÁLNÍ INFORMACE 2020 - 2021

 

19.5.2021 NAPOPRVÉ TO NEVYŠLO, CO DÁL? POTŘEBNÉ INFORMACE OHLEDNĚ NEPŘIJETÍ NA SŠ NAJDETE NA TOMTO ODKAZU: https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-07

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na výchovnou poradkyni. Domluvíme si osobní schůzku.

kontakt: karaskova@3zs.cz

___________________________________________________________________________________________________________________

14.5.2021 V odkazu najdete SŠ, které nabízejí 2. kolo přijímacích zkoušek 

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?tworound=true

___________________________________________________________________________________________________________________

8.5.2021 POZOR, věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu:

Dodatek OOP_MSMT_4337_2021_8_nahradni_termin_a_zpetvzeti_ ZL.pdf

___________________________________________________________________________________________________________________

4.5.2021 NEZAPOMEŇTE NA ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ. AŽ BUDETE VĚDĚT, ŽE JSTE PŘJATI. 

 

13.4.2021 SOUHRNNÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ PŘED PŘIJÍMACÍMI ZKOUŠKAMI NAJDETE ZDE:   COVID testování přijímačky.pdf

 

9.4.2021 INFORMACE O TESTOVÁNÍ PŘED KONÁNÍM PZ NAJDETE ZDE:   DODATEK K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY K PŘ NA SŠ - POVINNOST INFORMOVAT O TESTOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ Z ŘÁDNÉHO TERMÍNU.pdf

9.4.2021 SHRNUTÍ ZMĚN V KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NAJDETE ZDE:  Shrnuti_aktualit_PR_15-3-2021.pdf

 

11.3.2021 ZMĚNA TERMÍNŮ V KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

 

26.1.2021

Předání přihlášek na SŠ a Zápisových lístků proběhne ve dnech 2.-3.2.2021 od 14-16 hodin. Čekejte před hlavním vchodem, dodržujte prosím rozestupy a vyčkejte na vyzvání třídní učitelky. 

25.1.2021 

19. ročník veletrhu vzdělávání středních škol SOKRATES 1 se z důvodu vládního nařízení v souvislosti s pandemií COVID-19 neuskutečnil obvyklým způsobem, a tak byl nahrazen elektronickou formou. Na níže uvedeném odkazu naleznete přehled SŠ, které se do elektronické formy zapojily a nabízejí informace o studiu formou prezentací, letáků či videupoutávek. Doporučuji navštěvovat v případě zájmu web opakovaně, školy mají možnost informace upravovat, a to až do konce října 2021. Web je tedy vhodný alespoň orientačně i pro žáky, kteří budou podávat přihlášku ke studiu až příští rok, příp. pro ty, kteří letos nesupějí hned v 1. kole přijímacího řízení.

http://www.ohk-most.cz/category/sokrates1-everze/

21.1.2021 

Do 31. ledna musí ředitelé vyhlásit kritéria přijímacího řízení na danou školu

Doporučuji, abyste si po tomto datu na své vybrané škole ověřili, jakou formu zkoušek pro letošek zvolí a zjistili si přesné podmínky a požadavky. Využít můžete web školy, pokud chcete mít 100% jistotu, pak se dotažte pomocí e-mailu. Odpověď pak budete mít jednozněčnou a také černé na bílém.

21.1.2121 INFORMACE K PODÁVÁNÍ ODVOLÁNÍ (V PŘÍPADĚ NEPŘIJETÍ NA SŠ) NAJDETE ZDE:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

Můžete využít tento vzor:

odvolani.pdf

 

11.1.2021 INFORMACE K PŘIHLÁŠKÁM NA SŠ

Přihlášky podává každý žák individuálně osobně nebo poštou, a to do nejpozději do 1.3.2021. 
Vytisknuté přihlášky dostanou žáci po uzavření pololetí, protože se na přihláškách uvádí hodnocení za 1. pololetí 9. ročníku. Poté obdržíte informaci od TU, kdy si přihlášky budete moci ve škole vyzvednout společně se zápisovým lístkem. 
Vycházím z nynější aktuální situace, pokud by nastala opět nějaká změna, budete o tom informováni na stránkách školy v sekci kariérové poradenství. Viz https://www.3zs.cz/skola/skolni-poradenske-pracoviste/vychovne-a-karierove-poradenstvi/karierove-poradenstvi
 

11.1.2021 Online burz škol - Mostecko 19.1.2021 od 16 - 19 hodin - https://www.burzaskol.online/vystava/300

6.1.2021 ZMĚNA V SYSTÉMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. MŠMT VYDALO NOVÉ OPATŘENÍ. BLIŽŠÍ INFORMACE ZDE - přijímací řízení ZMĚNA OD LEDNA 2021.pdf

2.12.2020 - ZMĚNA TERMÍNU VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ SOKRATES 1

 Náhradní termín veletrhu vzdělávání SOKRATES 1-19.-20.01.2021. Oproti předchozí zvyklosti se jedná mimořádně v úterý (12.00-17.00 h) a středu (09.00-13.00 h), jelikož ve víkendových dnech není volná mostecká sportovní hala.

Připomínám akci BurzaŠkol.Online, Pro okres Most je akce plánována 11.12.2020. Z webu je patrné, že se SŠ postupně přihlašují – viz https://burzaskol.online/vystava/100.

 

30.11.2020  Důležitá informace ke změně podmínek v přijímacím řízení - https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/jak-probehnou-prijimaci-a-maturitni-zkousky?fbclid=IwAR1KTT8GbgLHO6tqVKYo-48o9q-EyiaEkAfgvEjBq2Dk-B8hLI1faPSEGS4

19.11.2020 https://burzaskol.online/

6.11.2020 Newsletter č.3.docx - aktuální informace pro rodiče a žáky

3.11.2020 Absolventi MAT v evidenci k 30092020_ÚK.pdf

                 Absolventi VYU v evidenci k 30092020_ÚK.pdf                                                         - 

1.11.2020 Připrave se na přijímačky s porozuměním - online testy do 2.11.2020 registrace ZDARMA Připravte se na přijímačky s porozuměním.

1.11. 2020 Kam po devítce - newslettery pro rodiče deváťáků https://www.kampodevitce.cz/

22.10.2020 DŮLEŽITÁ INFORMACE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE NA SŠ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU.

Žáci, kteří se rozhodli pro SŠ, na které se koná TALENTOVÁ ZKOUŠKA, pošlou NEJPOZDĚJI do 5. 11. 2020 na adresu karaskova@3zs.cz tyto informace:

1. PŘESNÝ NÁZEV SŠ

2. PŘESNÝ NÁZEV OBORU

3. KÓD OBORU

Výchovná poradkyně vytiskne přihlášku, kterou si budete moci vyzvednout na sekretariátu školy.

Nezapomeňte si ohlídat, zda na přihlášce musí být i potvrzení od lékaře. To si zařídíte, až bude přihláška vytisknutá.

Přihlášku musíte podat do 30.11.2020!

Informace o vybrané SŠ najdete nejlépe na www.atlasskolstvi.cz-stredni-skoly.

____________________________________________________________________________________________________________________

13.10.2020 Prezentační výstavy škol 13.10.2020.doc - RUŠENÍ NĚKTERÝCH AKCÍ

21.9.2020 KAM PO DEVÍTCE - online průvoce

9.9.2020   1. třídní schůzka září.docx      

16.9.2020 Základkou to nekončí_2021_2022.pdf

4. 9. 2020  Soubor pg.org.opatření 2020_2021.pdf

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY

CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce, postup při vyplnění přihlášky, testová zadání k procvičování

zkoušky nanečisto

SCIO

SCIO - AKTUÁLNĚ

 

  • VYBÍRÁM STŘEDNÍ ŠKOLU  

INFOABSOLVENT

seznam SŠ

Atlas školství

  •  NEVÍM,CO CHCI VLASTNĚ DĚLAT, PODÍVÁM SE TŘEBA SEM:

testy - placené 

Jak vybrat SŠ

 

  • PRO RODIČE

Dest kroků k přijetí na SŠ