Kontakty

Důležité kontakty

Mateřská škola
Bc. Evženie Drábková - zástupkyně pro předškolní vzdělávání

drabkova@3zs.cz

+420 733 539 581

+420 773 777 364

Školní družina
Kolevová Drahuše - vedoucí školní družiny

kolevova@3zs.cz

+420733539582

Školní jídelna
Holá Ivana - vedoucí školní jídelny

hola@3zs.cz

+420733539583

Ředitelka

Mgr. Hana Kašková
Ředitelka školy

kaskova@3zs.cz

+420476111037

+420734571588

Administrativní pracovnice

Barbora Karvánková
sekretářka školy

karvankova@3zs.cz

+420476111037

Radomíra Mužíková
administrativní pracovnice

muzikova@3zs.cz

+420476111037

+420777773214

Zástupkyně ředitele 1.st.

vrchotova@3zs.cz

+420476111037

+420778888425

Zástupkyně ředitele 2.st.

brudnova@3zs.cz

+420476111037

+420734571587

ZŘŠ pro správní úsek a ekonomka školy

antosova@3zs.cz

+420476731223

+420770177784

Výchovná poradkyně, učitelka

Učitelé ZŠ

Speciální pedagog, asistent pedagoga, chůva

Miroslava Gremlicová
asistentka pedagoga

Koordinátor a metodik ICT, učitel

Metodik ICT, učitel

Vychovatelky ŠD, ŠK

Drahuše Kolevová
vychovatelka ŠD

kolevova@3zs.cz

733 539 582

777 584 413

Ilona Zábranská
vychovatelka ŠK

Učitelé MŠ

Správní zaměstnanci

Alena Adámková
kuchařka ZŠ
Alena Kondrová
uklizečka MŠ
Eva Vlková
hlavní kuchařka MŠ
Iveta Kindlová
uklizečka ZŠ
Jaroslava Šudomová
uklizečka MŠ
Lenka Bauerová
hlavní kuchařka ZŠ
Lenka Helmerová
kuchařka ZŠ
Lenka Soukupová
kuchařka ZŠ
Lucie Kadlecová
kuchařka MŠ
Martina Brisudová
uklizečka ZŠ
Renata Vurmová
uklizečka MŠ
Romana Kubů
uklizečka ZŠ
Zdena Dunovská
uklizečka ZŠ