Kontakty

Důležité kontakty

Mateřská škola
Mgr. Jedináková Lucie - zástupkyně pro předškolní vzdělávání

jedinakova@3zs.cz

+420 476 111 520

+420 733 539 581

Školní družina
Kolevová Drahuše - vedoucí školní družiny

kolevova@3zs.cz

+420733539582

Školní jídelna
Holá Ivana - vedoucí školní jídelny

hola@3zs.cz

+420733539583

Ředitelka

Mgr. Hana Kašková
Ředitelka školy

kaskova@3zs.cz

+420476111037

+420734571588

Administrativní pracovnice

Barbora Karvánková
sekretářka školy

karvankova@3zs.cz

+420476111037

Radomíra Mužíková
administrativní pracovnice

muzikova@3zs.cz

+420476111037

+420777773214

Zástupkyně ředitele 1.st.

vrchotova@3zs.cz

+420476111037

+420734571587

Zástupkyně ředitele 2.st.

brudnova@3zs.cz

+420476111037

+420734571587

ZŘŠ pro správní úsek a ekonomka školy

Výchovná poradkyně, učitelka

Učitelé ZŠ

Speciální pedagog, asistent pedagoga, chůva

Ilona Zábranská
asistent pedagoga
Jana Karasová
asistent pedagoga v MŠ
Miroslava Gremlicová
asistentka pedagoga

Vychovatelky ŠD, ŠK

Drahuše Kolevová
vychovatelka ŠD

kolevova@3zs.cz

733 539 582

777 584 413

Jitka Pirunčíková
vychovatelka ŠD

jipir@seznam.cz

722924243

702196690

Koordinátor a metodik ICT, učitel

Učitelé MŠ

Správní zaměstnanci

Alena Adámková
kuchařka ZŠ
Alena Kondrová
uklizečka MŠ
Eva Vlková
hlavní kuchařka MŠ
Ivana Andörferová
uklizečka ZŠ
Iveta Kindlová
uklizečka ZŠ
Lenka Bauerová
hlavní kuchařka ZŠ
Lenka Helmerová
kuchařka ZŠ
Lenka Soukupová
kuchařka ZŠ
Lucie Kadlecová
kuchařka MŠ
Martina Brisudová
uklizečka ZŠ
Renata Vurmová
uklizečka MŠ
Romana Kubů
uklizečka ZŠ
Šárka Bauerová
kuchařka ZŠ
Zdena Dunovská
uklizečka ZŠ