6.C

V pátek 20. 10. 2017

od 10:00 půjdeme do kina v Citadele na film Anděl Páně 2. Cena 60 Kč - zaplatím z třídního fondu. Předpokládaný návrat do školy v 11:30. 5. a 6. VH pokračuje výuka podle rozvhu.

 

Úterý 12. 9. 2017

8:00 - 12:35 proběhne Projektový den OČMS (ochrana člověka za mimořádných situací) v areálu školy, od 6. vyučovací hodiny probíhá výuka podle rozvrhu.

 

Školní rok 2017/18

Moji milí šesťáci,

sejdeme se ve škole v pondělí 4. 9. v 8:55 v učebně č. 44.

Skončíme v 9:40 hod. 

Od 10:30 do 12:30 se vydávají obědy ve školní jídelně.

Vaše nová třídní učitelka Jindra Brinsová

 

 

 

 

 

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Jindra Brinsová
E-mail:
brinsova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova, kabinet 2. stupně č. 45
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující

Partneři / Jsme zapojeni