Užitečné odkazy

  • Poradenská pracoviště

Pedagogicko-psychologická poradna Most

Speciální pedagogické centrum Teplice

Psychomost MUDr. Šilhartová

MUDr. Vidová

Oddělení sociálně právní ochrany dětí Litvínov

  •  Poruchy učení

Poruchy pozornosti

http://www.adehade.cz/

Nevychovaný spratek, ta blbá vzadu, třídní kašpar

ADHD příznaky

poruchy pozornosti

Dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie

pomůcky pro děti

specifické poruchy učení

http://www.hanaotevrelova.cz/page/skolaci

Literatura:

  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základní škol. Praha: D+H, 2001.
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie – specifické poruchy učení. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1995.
  • MÍCHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.
  • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 3. vyd. Praha: Portál, 2002.
  • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. vyd. Praha: Portál, 2001.
  • ŘÍČAN, P. Cesta životem, Praha: Panorama, 1990.
  • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003.