Platby

Prosíme, neplaťte poštovní poukázkou! DĚKUJEME!

Školní družina:
číslo účtu: 35-34232491/0100
variabilní symbol: 33 + identifikační číslo žáka přidělené školou (vzor 33995716)
Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY jméno dítěte
za období září - prosinec 1 080,- Kč (do 15.9.)
za období leden - červen ve výši 1 620,- Kč (do 15.1.)

 

Školní klub:
číslo účtu: 35-34232491/0100
variabilní symbol: 44 + identifikační číslo žáka přidělené školou (vzor 33995716)
Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY jméno dítěte
za období září - prosinec 400,- Kč (do 15.9.)
za období leden - červen ve výši 600,- Kč (do 15.1.)

Platbu lze uhradit na celý školní rok ve výši 1 000,- Kč


Stravné ve školní jídelně:
číslo účtu: 34232491/0100
Neznáte-li variabilní symbol, informaci podá vedoucí šk. stravování p. Holá
+420 733 539 583, hola@3zs.cz


Mléčné kreditky:
číslo účtu: 5015017799/5500
variabilní symbol: číslo mléčné kreditky