Mise školy

Posláním školy je co nejkvalitněji plnit výchovně vzdělávací práci, poskytovat v bezpečném a motivujícím prostředí základní vzdělání a to v úzké spolupráci s rodiči. Usilujeme o maximální rozvoj každého žáka na základě individuálního přístupu a o vytváření potřebných podmínek k jeho dosažení. Vedeme žáky k celoživotnímu učení, aby každý našel své uplatnění v budoucím životě.