Platby

Stravné

účet školy: 34232491/0100

měsíční platba: 670Kč

variabilní symbol: přiděluje vedoucí školní jídelny každému dítěte zvlášť, pí. Ivana Holá (tel.č. 733 539 583)

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba za stravné musí být uhrazena nejpozději 25. dne předcházejícího měsíce (t.j. první platba proběhne v srpnu 2016 a poslední v květnu 2017)

Stravné neplaťte složenkou na České poště.

Stanovení normativu na potraviny pro MŠ

platba je závislá na věku dítěte a činí dle věkové kategorie na 1den:

1. kategorie 2-6.let:   Přesnídávka    8,-Kč

                                   Oběd            17,-Kč

                                   Svačina          7,-Kč

 V případě polodenní stravy je platba 25,-Kč

2. kategorie 7.let:      Přesnídávka     9,-Kč

                                  Oběd             19,-Kč

                                  Svačina           7,-Kč

V případě polodenní stravy je platba 28,-Kč

Měsíční záloha se stanovuje na částku 730,-Kč

 

Školné

číslo účtu: 35-34232491/0100

variabilní symbol: každé dítě obdrží nový v. symbol na třídní schůzce 22.5.2018, nově přijaté děti na třídní schůzce dne 7.6.2018 (z důvodu ochrany osobních dat - GDPR)

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Měsíčně 350Kč k 1.9.2017

Měsíční platby akceptujeme jen z vyjímečných důvodů a rodiče si o měsíční splácení zažádají. Žádost o měsíční splácení úplaty za předškolní vzdělávání.pdf

Školné je splatné nejpozději 15.dne aktuálního měsíce.

Zvolte si prosím kategorii platby ve třech variantách:

čtvrtletní platby:   1050,-Kč

pololetní platby:  2100,-Kč

celoroční platby: 4200,-Kč