Platby

Stravné

účet školy: 34232491/0100

měsíční platba: 920 Kč (980 Kč sedmileté děti)

variabilní symbol: přiděluje vedoucí školní jídelny každému dítěti zvlášť, pí. Ivana Holá (tel.č. 733 539 583)

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba za stravné musí být uhrazena nejpozději 25. dne předcházejícího měsíce (t.j. první platba proběhne v srpnu 2022 a poslední v květnu 2023)

Stravné neplaťte složenkou na České poště!

Stanovení normativu na potraviny pro MŠ

platba je závislá na věku dítěte a činí dle věkové kategorie na 1 den:

1. kategorie 2-6.let:  

                                   Přesnídávka    10,-Kč

                                   Oběd            25,-Kč

                                   Svačina          9,-Kč

Měsíční záloha se stanovuje na částku 920,- Kč

2. kategorie 7.let:     

                                  Přesnídávka     11,-Kč

                                  Oběd               27,-Kč

                                  Svačina             9,-Kč

Měsíční záloha se stanovuje na částku 980,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání

číslo účtu: 35-34232491/0100

variabilní symbol: každé dítě obdrží nový v. symbol od zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání Bc. Evženie Drábkové (z důvodu ochrany osobních dat - GDPR)

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Měsíční platba: 455 Kč k 1. 9. 2022  

Měsíční platby akceptujeme jen z vyjímečných důvodů a rodiče si o měsíční splácení zažádají. Žádost o měsíční splácení úplaty za předškolní vzdělávání.pdf

Školné je splatné nejpozději 15. dne aktuálního měsíce.

Zvolte si prosím kategorii platby ve třech variantách:

čtvrtletní platby: 1 365,-Kč

pololetní platby:  2 730,-Kč

celoroční platby: 5 460,-Kč

Předškolní děti neplatí úpatu za předškolní vzdělávání, hradí pouze stravné.