Platby

Stravné

účet školy: 34232491/0100

měsíční platba: 720 Kč (780,- Kč sedmileté děti), stravné od 1. 9. 2018. pdf

variabilní symbol: přiděluje vedoucí školní jídelny každému dítěte zvlášť, pí. Ivana Holá (tel.č. 733 539 583)

Do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Platba za stravné musí být uhrazena nejpozději 25. dne předcházejícího měsíce (t.j. první platba proběhne v srpnu 2018 a poslední v květnu 2019)

Stravné neplaťte složenkou na České poště!

Stanovení normativu na potraviny pro MŠ

platba je závislá na věku dítěte a činí dle věkové kategorie na 1den:

1. kategorie 2-6.let:   Přesnídávka    8,-Kč

                                   Oběd            19,-Kč

                                   Svačina          7,-Kč

 V případě polodenní stravy je platba 27,-Kč

Měsíční záloha se stanovuje na částku 720,- Kč

2. kategorie 7.let:      Přesnídávka     9,-Kč

                                  Oběd             21,-Kč

                                  Svačina           7,-Kč

V případě polodenní stravy je platba 30,-Kč

Měsíční záloha se stanovuje na částku 780,- Kč

 

Školné

číslo účtu: 35-34232491/0100

variabilní symbol: každé dítě obdrží nový v. symbol od zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání Bc. Evženie Drábkové (z důvodu ochrany osobních dat - GDPR)

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Měsíční platba: 400 Kč k 1. 9. 2018  

Měsíční platby akceptujeme jen z vyjímečných důvodů a rodiče si o měsíční splácení zažádají. Žádost o měsíční splácení úplaty za předškolní vzdělávání.pdf

Školné je splatné nejpozději 15. dne aktuálního měsíce.

Zvolte si prosím kategorii platby ve třech variantách:

čtvrtletní platby: 1200,-Kč

pololetní platby:  2400,-Kč

celoroční platby: 4800,-Kč