PODĚKOVÁNÍ KE DNI UČITELŮ

PODĚKOVÁNÍ KE DNI UČITELŮ

Milé kolegyně a milí kolegové, tímto bych Vám touto cestou chtěla za školní parlament a především s velkou pomocí, ochotou a skvělým nápadem žáků 9. A. popřát krásný sváteční den, hodně sil a pevných nervů a ať Vás ani v této nelehké době neopouští…

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, škola  v případě potřeby vystaví potvrzení  - Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. Z hygienických důvodů vám toto povrzení zašleme e-mailem na základě telefonícké domluvy a popř. si…

Nadace Unipetrol

Nadace Unipetrol

Předání daru Nadace Unipetrol, setkání zástupců UJEP a zřizovatele školy. Ukázkové hodiny přírodovědných předmětů, informatiky a polytechnické výchovy.

Na Litvínovsku se učí nejen žáci, ale i ředitelé škol!

Na Litvínovsku se učí nejen žáci, ale i ředitelé škol!

Před Vánoci minulého roku se na Lesné v Krušných horách uskutečnilo společné zasedání ředitelů základních škol na Litvínovsku. Jeho cílem bylo posílit vzájemné vazby, sdílet zkušenosti a také se naučit, jak předcházet stresu a tlaku, který s výkonem…