Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,   vzhledem tomu, že od pondělí 12. 10. 2020 je nařízena distanční výuka pro 2. stupeň, bude všem strávníkům, kterých se toto nařízení týká, automaticky odhlášen oběd.

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, v průběhu podzimních prázdnin v termínu 29. 10. - 30. 10. 2020 bude provoz školní družiny a školního klubu probíhat dle týdenního rozvrhu.  

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

29. 9. 2020 SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY   Milí žáci, vážení rodiče, máme za sebou první měsíc školního roku. Postupně si všichni zvykáme na návrat do školy, na běžný režim výuky, i když s určitými omezeními, která vyplývají z organizačních a hygienických…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Oznámení: Vážení rodiče, žáci školy, reaguji na výzvu pana ministra zdravotnictví R. Prymuly o zvážení vyhlásit ředitelské volno v pátek 25. 9. 2020. Vedení litvínovských škol se spolu s vedoucí OSVŠ shodly, že v pátek ředitelské volno nevyhlásíme.…

Adaptační výjezd 6. ročníků ve školním roce 2020/21

Adaptační výjezd 6. ročníků ve školním roce 2020/21

Adaptační výjezd v Oseku byl moc super, hodně jsme si ho užili. Byli jsme dobrá parta, takže nám čas utíkal rychle. S paní učitelkou jsme se na adaptačním výjezdu seznámili, a je moc fajn. Hráli jsme hry a šli jsme do 3D bludiště. Spali jsme v…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, žáci, zaměstnanci školy, s účinností od 18. 9. 2020 je nařízením MZd. povinností nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku má 1. stupeň. Vybavte žáky sáčkem na odkládání roušky a doporučuji…

Důležitá informace pro rodiče a žáky školy

Důležitá informace pro rodiče a žáky školy

Vážení rodiče, milí žáci, s účinností od 10. 9. 2020 je povinností mít zakrytá ústa a nos nejlépe rouškou ve všech společných prostorách školy, a to až do odvolání. Žádám rodiče, aby žáky vybavili i sáčky na odkládání roušky a rodiče mladších žáků,…

Informace pro rodiče a žáky školy

Informace pro rodiče a žáky školy

Milí žáci, vážení rodiče, začíná nový školní rok. Věřte, že se na vás všechny těšíme, že se těšíme do otevřené školy! Školní rok, návrat do školy, jsme připravili tak, abychom jej společně zvládli, jak nejlépe to půjde. Kromě jiného jsme se snažili…