Informace k zápisu

Informace k zápisu

Důležitá informace pro zákonné zástupce dětí - uchazečů o přijetí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025