Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V úterý 19. června ukončily všechny 1. třídy celoroční projekt v městské knihovně pasováním rytířů z Řádu čtenářského na čtenáře. Na každé návštěvě měly děti pestrý program, seznamovaly se s knihami, výpůjčním řádem, plnily různé úkoly. Při pasování…

Informace pro rodiče

V pondělí 18. 6. je z organizačních důvodů zkrácené vyučování do 14 hod.  Odhlášky obědů na týden od 25. - 29. 6. nahlásit vedoucí školní jídelny p. Holé do 25. 6. (pondělí).

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – 3. ROČNÍK NA JAZYKOVCE

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM – 3. ROČNÍK NA JAZYKOVCE

Na začátku června na naší škole proběhl již třetí ročník celostátního projektu Celé Česko čte dětem, jehož cílem je motivování dětí a mládeže k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Pro děti byla připravena celá řada aktivit. Tradičně…

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 se koná schůzka rodičů prvňáčků od 16 h v budově školy. Na schůzce vám vedení školy představí budoucí p.učitelky třídní a seznámí vás s požadavky na šk. rok 2018/2019. Tešíme se na setkání s Vámi, účast důležitá.

Informace pro rodiče

Příjezd tříd 1.A a 2.B ze školy v přírodě v Kořenově dnes 1. 6. 2018 kolem 13 h. p.uč. Hvozdová a Fousová

Projektový den – Liberation Day    očima 9. A a 9. C

Projektový den – Liberation Day očima 9. A a 9. C

Konec 2. světové války a oslavy osvobození spadají na 8. května, ale my jsme si tento významný den připomněli o 4 dny dříve během projektového dne v britsko-českém ladění, který pro nás připravila učitelka anglického jazyka Miss Jacob. V pátek 4.…

Informace pro veřejnost

Do odvolání nefungují pevné telefonní linky z důvodu změny operátora. V případě potřeby volejte na mobilní telefony. Děkujeme za pochopení.   vedení školy