Elektronická žákovská knížka

Vstup do eŽK

 

Co najdete v nabídce eŽK systému Bakaláři?

 1. Osobní údaje žáka - můžete kontrolovat, zda evidujeme o Vašem dítěti správné údaje
 2. Klasifikace - obsahuje několik položek
  1. Průběžná klasifikace - zde najdete známky pro daný předmět, a to ve dvou režimech
   1. Přehled - uvidíte název předmětu a známky z jednotlivých testů se dnem konání. Čím větší je číslice známky, tím větší je důležitost známky. Kliknutím na známku uvidíte podrobné údaje o známce.
   2. Detail - u názvu předmětu kliknete na modrý trojúhelník se znakem “+” - uvidíte detailní informace u každé známky - známka, popis známky, váha známky (10 největší důležitost; 1 nejmenší důležitost), datum, zkoušené téma
  2. Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium
  3. Opravné zkoušky - informace o výsledcích opravných zkoušek nebo zkoušek v náhradním termínu
 3. Výuka
  1. Rozvrh - zobrazí se rozvrh Vašeho dítěte. Vybrat si můžete aktuální rozvrh, vč. změn na tento nebo příští týden, a stálý rozvrh
  2. Domácí úkoly - přehled domácích úkolů s termínem vypracování
  3. Přehled předmětů s vyučujícími
  4. Přehled výuky - obsahuje výpis z třídní knihy po jednotlivých předmětech
 4. Plán akcí - zobrazí přehled školních akcí, které se týkají Vašeho dítěte, a to za období týden, měsíc nebo pololetí
 5. Průběžná absence – v průběžné absenci můžete sledovat, kdy Vaše dítě nebylo ve škole, případně se můžete podívat na procentuální vyjádření absence dítěte v jednotlivých předmětech.
 6. Ankety - škola může od rodičů pomocí ankety zjišťovat různé údaje, postoje a názory ke konkrétním případům
 7. GDPR - v souladu s nařízením EU o ochraně osobních dat zde najdete přehled souhlasů popř. nesouhlasů, které jste škole udělili. Zde také můžete změnit svůj souhlas s konkrétními údaji nebo udělit souhlas v případě nové skutečnosti.
 8. Komunikace - aplikace umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. omlouvání žáků, hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.