Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jitka Karásková

Modrá budova, 2. patro, kabinet č. 49

Konzultační hodiny v ÚTERÝ od 13:00 - 14:30, dále po osobní domluvě

Email:karaskova@3zs.cz

Telefon: 476 111 037

ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

plán VP 21-22.doc

 

____________________________________________________________________________

 ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021

plán VP 20-21_2.doc

72. Směrnice o poskytování poradenských služeb - ZŠ rozšířené.doc  PEDAGOGICKÁ INTERVENCE ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ

____________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory se koná 8.6. 2020.

Pro víceletá gymnázia se zkouška koná 9.6.2020.

Navýšení času u jednotné přijímací zkoušky - matematika o 15 minut, český jazyk o 10 minut. Veškeré informace na www.cermat.cz

Desatero domácího učení. Jak se učit doma s dětmi během „koronavirových prázdnin“?

Plán výchovné a kariérové poradkyně pro školní rok 2019 - 2020