Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jitka Karásková

Modrá budova, 2. patro, kabinet č. 49

Konzultační hodiny v úterý od 13:00 - 14:30, dále po osobní domluvě

Email:karaskova@3zs.cz

Telefon: 476 111 037