Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jitka Karásková

Modrá budova, 2. patro, kabinet č. 53

Konzultační hodiny v ÚTERÝ od 13:00 - 15:00, dále po osobní domluvě

Email:karaskova@3zs.cz

Telefon: 476 111 037

ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

plán VP 22-23.doc

____________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

plán VP 21-22.doc