Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Jitka Karásková

Modrá budova, 2. patro, kabinet č. 49

Konzultační hodiny po osobní domluvě.

Email:karaskova@3zs.cz

Telefon: 476 111 037