Vítám vás na stránkách třídy 1. B

V žákovské knížce naleznete informaci k třídní schůzce (úterý 21. 1. od 16 hodin). Žádám vás o její podepsání. Tentokrát se jedná o společnou schůzku zákonných zástupců bez účasti dětí. 

Prosím vystřihnout písmena v, V a číslici 9. 

S dětmi pravidelně čtěte, zkoušejte psát diktát písmen a slabik (viz žlutý sešit), procvičujte + /- 0 - 9, příklady typu
3 + __ = 8, rozklad čísel (9= 0 + 9, 1 + 8, 2 + 7 ...)

Děkujeme za spolupráci.

 

Sledujte záložku Výuka, dozvíte se v ní, co se právě učíme.

 

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující