Vítám vás na stránkách třídy 1. B

Sledujte, prosím, záložku VÝUKA, kde budu průběžně aktualizovat učivo po dobu uzavření škol.

V záložce VÝUKA je vloženo aktuální učivo. Internetové odkazy či jiné náměty berte jako možnost, jak vám a dětem usnadnit procvičování, nejsou povinné :-).

Děkuji za spolupráci.

 

V matematice začneme sčítat a odčítat v oboru čísel 10 - 20.
(Zatím typy příkladů 10 + 6, 16 - 6).
S dětmi procvičujte čtení a zápis jednotlivých čísel (i dle diktátu), určování počtu. Stále procvičujeme + / - 0 - 10 (i početní řetězy 4 + 2 + 3).

S dětmi pravidelně čtěte, zkoušejte psát diktát slov, nově i přepis (z tiskacího do psaného).

Alespoň jednou týdně pusťte dětem pro zopakování probíranou látku v angličtině (viz VÝUKA), ať se nám lépe pracuje při hodinách :-).

Děkujeme za spolupráci.

 

Sledujte záložku Výuka, dozvíte se v ní, co se právě učíme.

 

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující