Vítám vás na stránkách třídy 1. B

V ŽK máte vlepenou informaci ohledně třídní schůzky. Prosím o přečtení, vyplnění a podpis.

 Všechny děti odevzdaly včas zdravotní způsobilost, za což vám moc děkuji  :-).

Informace ke změnám v rozvrhu a časové organizaci ohledně gymnastiky najdete v AKCÍCH

V pátek 15. 11. - 1. - 3. VH - Projektový den k sametové revoluci

 

Procvičujte s dětmi skládání a čtení slabik z probraných písmen.

Procvičujte též příklady +  -  do pěti. Největší problém je  nesplést sčítání / odčítání. Děkuji.

 

Písmenka podepište na zadní straně (stačí iniciály). Dětem často vypadávají a nemůžeme určit majitele :-).

 Domácí úkoly dětem podepisujte - pokud už to tak neděláte. Děkuji.

 

 Aktovku připravujte, prosím, podle rozvrhu. Zapojte do této činnosti i děti, některé pak ani neví, co v ní a kde mají :-).

ČJ - Živá abeceda, Uvolňovací cviky, Pojďme si hrát, desky s písmenky.

M - učebnice, desky s číslicemi 

PRV - Já a můj svět (Tuto knihu su můžou děti nechávat ve škole, je dost těžká a potřebují ji jen v pátek.)

AJ - desky s pracovním sešitem 

Sledujte záložku Výuka, dozvíte se v ní, co se právě učíme.

 

 

Akce

Třídní učitel:

Mgr. Radka Daňková
E-mail:
dankova@3zs.cz
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující