Výchovné poradenství

 

Poruchy učení a chování

Poskytuji poradenské služby v oblasti poruch učení a chování:

  • sestavování plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a individuálních výchovných plánů
  • práce s dětmi, které mají vzdělávací obtíže
  • práce s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s  problémovými dětmi
  • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech vzdělávací a výchovné práce