Výchovné poradenství

 

Poruchy učení a chování

Poskytuji poradenské služby v oblasti poruch učení a chování:

-                    sestavování plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a individuálních výchovných plánů

-                    práce s dětmi, které mají vzdělávací obtíže

-                    práce s výchovně problémovými dětmi

-                    spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti

-                    spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s  problémovými dětmi

-                    spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech vzdělávací a výchovné práce