Výchovné poradenství

 

Poruchy učení a chování

Poskytuji poradenské služby v oblasti poruch učení a chování:

  • sestavování plánů pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů a individuálních výchovných plánů
  • práce s dětmi, které mají vzdělávací obtíže
  • práce s výchovně problémovými dětmi
  • spolupráce s rodinou hlavně v poradenské činnosti
  • spolupráce s institucemi v šíření dalších výchovných a prevenčních postupů v práci s  problémovými dětmi
  • spolupráce s pracovníky školy při řešení otázek v postupech vzdělávací a výchovné práce

 

Poskytuji poradenské služby v oblasti nadaných a mimořádně nadaných žáků

Nadaní žáci - odkazy pro rodiče

https://www.talentovani.cz/system-podpory-nadani/materialy-pro-rodice

http://www.centrumnadani.cz/

https://www.talent-nadani.cz/odkazy/

https://www.ctm-academy.cz/

http://www.matematickyklokan.net/

http://www.chytredite.cz/

http://hadanky.chytrak.cz/