Akce

Videa

Třídní učitel:

Mgr. Jana Šulcová
E-mail:
sulcova@3zs.cz
Umístění:
modrá budova,kabinet č. 42
Konzultační hodiny:
po domluvě s vyučující