Ing. Antonín Svoboda, Ph.D.

Meodik ICT, učitel angličtiny, němčiny, fyziky a pracovních činností (polytechnické vzdělávání)

Motto: Buď chceš, nebo nechceš. Všechno ostatí jsou jenom kecy! [Peter Krištofovič]

životopis

─────────────────────────────────────────────

Výuka v předmětech:

► Angličtina

► Němčina

► Fyzika 6. ročník

► Pracovní činnosti 5. ročník

► Pracovní činnosti 6. ročník

► Pracovní činnosti 9. ročník

Fotogalerie polytechnického vzdělávání a dílen

─────────────────────────────────────────────

Další činnosti:

Kroužek polytechniky

Učebna pracovních činností

Tisk na 3D tiskárně

Robotika a automatizace

─────────────────────────────────────────────

Osobní www stránky:

https://svobanen.webnode.cz/

─────────────────────────────────────────────