2. a 3. místo fyzikální olympiáda - Hynek Mařík a Adam Nejdl

Antonín Svoboda 3.4.2019 14:54

Fotogalerie