Polytechnická učebna

Antonín Svoboda 15.5.2019 09:12

Tiskneme na 3D tiskárně.

Pracujeme s moderními technologiemi.

Pracujeme ve skupinách dle zájmmu o technologie, které potom střídáme. Jedna skupina se věnuje modelování součástek ve 3D programu SolidEdge, nebo 3D Builder. Další skupina kompletuje robotickou ruku Merkur. Jiná skupina staví rádiem řízený automobil ze stavebnice Merkur.

V rámci vzdělávání pracovních činností jsme pořídili tiskánu pro tisk 3D předmětů. Maximální velikost tištěného objektu je 250x250x250 mm. Metoda tisku je aditivní technologie materiálem PLA - jedná se o biologicky rozložitelný plast v důsledku jeho přirozeného původu (kukuřice, cukrová třtina nebo brambory). Je to jedna z nejjednodušších možností tisku 3D.

Další informace o 3D tiskárně.