Výzva žákům

Antonín Svoboda 15.5.2019 09:43

Tiskneme na 3D tiskárně!

Tiskneme na 3D tiskárně Průša.

Žáci, kteří budou mít zájem se s touto technologií blíže seznámit, mohou využít konzultací u Ing. Svobody (kabinet č. 25 - Fyzika).

Současně vyzývám všechny žáky, kteří si budou chtít vyzkoušet tisk na 3D tiskárně, nechť si připraví 3D model objektu, který chtějí tisknout (specifikace níže). Před zahájením vytváření 3D modelu nejdříve doporučuji využít konzultací k danému tématu.

 

Programy pro 3D tvorbu:

3D malování (zdarma)

3D Builder je součástí windows 10 (zdarma)

Tinkercad (zdarma)

Autodesk Inventor (placená licence - zkušební verze zdarma)

SolidWorks (placená licence - zkušební verze zdarma)

SolidEdge (software k dispozici u mě s licencí pro naší školu)

Tinkercad (online zdarma verze 3D programu)

Fusion 360 (od firmy Autodesk pro domácí nekomerční použití zdarma)

 

Datové formáty:

GLB a 3MF při vytváření modelu v aplikaci 3D malování je nutné vytvořený model uložit v datovém formátu GLB, nebo 3MF. Při uložení do jiných formátů nebude možné model dále zpracovat, zejména korektně převádět do formátu STL.

Konečnou fází je export (převod) modelu do datového formátu STL (stereolitografie). Poté společně tento formát převedeme do formátu GCODE, který je určený přímo pro 3D tiskárny, obráběcí stoje, jednoduše pro programování výrobních strojů.  

STL soubor popisuje syrový, nestrukturovaný triangulovaný povrch pomocí jednotkových normálových vektorů a vrcholů (uspořádaných podle pravidla pravé ruky) trojúhelníků ve trojrozměrné kartézské soustavě souřadnic. V původním standardu musely být všechny souřadnice kladná čísla, ale toto omezení již není vynucováno, a záporné souřadnice se v STL souborech běžně vyskytují. STL soubory neobsahují žádné informace o mírách a používají libovolné jednotky.

G-kód je určený zejména pro programování dráhy nástroje v prostoru kartézských souřadnic (dané výkresem konstruktéra obrobku závislé na tvaru a rozměrové přesnosti, jakosti obráběných ploch).

Fotogalerie