Budoucí spolupráce

Antonín Svoboda 12.4.2019 14:30

Navštívil nás obchodní ředitel UE, a.s. a ředitel ST, a.s. Ing. Petr Horák

Dnes proběhla inicializační schůzka o budoucí možné spolupráci se zástupcem společnosti United Energy a Severočeská Teplárenská obchodním ředitelem UE, a.s. a ředitelem ST, a.s. Ing. Petrem Horákem. Při jednání byly probrány možnosti podpory v oblasti základního a předškolního vzdělávání, byly představeny projekty na rekonstrukci učebny fyziky, jazykové učebny a zejména pak polytechnické učebny. Právě v této oblasti bylo dosaženo shody při nutnosti zvyšování technických dovedností našich žáků. K tomuto účelu je zřizována polytechnická učebna, na kterou již dnes čeká vybavení 3D tiskárna, robotická ruka Merkur, zobrazovací zařízení s úhlopříčkou 1,9 metru a další brzy přibyde.

Petr Horák byl informován o úmyslu naší školy zahájit spolupráci se střední a vysokou školou, tedy Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou gastronomie a služeb, Most, p.o. a UJEP Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem fakulty strojního inženýrství.

Smyslem naší spolupráce bude zkvalitnění technického vzdělávání našich žáků již od základní školy, přes Průmyslovou školu v Mostě až na Fakultu strojního inženýrství v Ústí nad Labem.

Ing. Antonín Svoboda

Fotogalerie