Potravinová pomoc dětem

Hana Šlachtová 1.9.2023 18:37

Vážení zákonní zástupci,

dovoluji si vás informovat o zapojení základní školy a mateřské školy do projektu  „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024“

Dítě/žák může být zapojen do projektu od okamžiku, kdy zákonný zástupce doloží běžnou přihlášku ke stravování a čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování v rámci dotačního programu Potravinové pomoci dětem v sociální nouzi v ústeckém kraji 2023/2024 potvrzené Úřadem práce ČR.

Čestná prohlášení doručujte osobně do kanceláře v budově základní školy zástupkyni ředitelky školy pro správní úsek a ekonomky školy paní I. Antošové.

Příloha. Formulář čestného prohlášení.

 

V Litvínově dne 1. 9. 2023

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy