Vítězství v projektu SYSTÉMOVÁ PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ

Antonín Svoboda 19.12.2018 11:23

Obrovským úspěchem se mohou chlubit žáci z 5. C...

ze ZŠ s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, kteří se v rámci preventivního programu konaného ve škole zúčastnili soutěže o nejlépe napsanou esej na téma prevence dětských úrazů. Sdružení českých spotřebitelů komisionálně vybrala dvě nejlepší práce z této třídy a ocenila mimořádný přístup žáků 5. C a zejména třídní učitelky Mgr. Martiny Šilhavé. Odměnou náleží vítězné třídě volné vstupenky do zábavného parku Mirakulum ve středočeských Milovicích

Mgr. Martina Šilhavá

 

Další informace o našich úspěších