Active panel? Active panel!

Antonín Svoboda 16.9.2019 10:18

Activ panel je cesta budoucnosti...

Ve druhé polovině hlavních prázdnin jsme vyměnili jednu interaktivní tabuli za aktivní panel. Získali jsme ho v rámci sponzorského programu Aktivní škola 2019. Jedná se o moderní interaktivní a multidotykové zařízení nahrazující interaktivní tabuli. Velikou výhodou jsou nulové vícenáklady při provozu (lampy do dataprojektoru, čištění dataprojektoru) a větší kontrast zobrazení, který zlepšuje sledování např. při ostrém slunečním svitu nebo z větší vzdálenosti. Sloužit může v několika režimech, a to i bez počítače. Primárním režimem je druhá multidotyková interaktivní obrazovka k počítači. Dále je vhodný režim běžné tabule, u které může pracovat i více žáků v jednom okamžiku. Ve třetím režimu se chová interaktivní panel jako veliký tablet s operačním systémem Android, což bude do budoucna využitelné pro připojování vlastních mobilních zařízení žáků nebo učitelů metoda BYOD (BYOD - z anglických slov Bring Your Own Device, přines si své vlastní zařízení). Stávající interaktivní tabule byla přemístěna do jiné učebny a znovu využita.

Ing. Milan Hlavín

Fotogalerie