Adaptační výjezd(y) šestých ročníků

Antonín Svoboda 27.9.2019 15:22

Září je na všech školách ve znamení maličkých prvňáčků...

Září je na všech školách ve znamení maličkých prvňáčků, kteří dělají svůj velký životní krok. My ale nezapomínáme ani na starší žáky - žáky šestých ročníků, které čeká po přechodu na druhý stupeň spousta změn.

Abychom šesťákům pomohli lépe zvládnout tuto náročnou situaci, pořádáme již tradičně v prvních zářijových týdnech dvoudenní adaptační výjezd, směr Autocamp Osek.

Cílem „adapťáku“ je netradičním způsobem se seznámit s novými třídními učiteli či novými spolužáky, hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj komunikace, poznání ostatních i sebe.

Letos jsme byli z důvodu snížené kapacity lůžek v kempu rozděleni na dvě party, první vyjela 12. září, druhá o týden později. Zájem byl jako vždy velký, celkem vyjelo 68 žáků.

A co na takovém výjezdu děláme? Kromě organizovaných akcí (oblíbená návštěva 3D Bludiště Osek, hry zaměřené na spolupráci, komunikaci, sebepoznání, tvorba třídních pravidel, společný táborák a opékání buřtů, chleba, marshmallownů apod.) nabízíme dětem také čas pro sebe. Mezi bloky programu organizovaného třídními učiteli a metodičkou prevence vkládáme časové pauzy pro nestrukturované trávení volného času. Protože možnost povídat si se spolužáky je dalším z cílů našeho výjezdu.

Dle tvrzení žáků samotných si děti adapťák užily a hned by jely zas. Nyní již jsou všichni zpět ve svých lavicích a nám nezbývá než jim popřát, ať pro ně náročnou situaci přechodu na druhý stupeň zvládnou bez problémů a také doufat, že náš výjezd jim k tomu alespoň trochu dopomůže.

Mgr. Andrea Janíčková