Aktuální informace strávníkům

Ivana Brudnová 3.11.2020 20:35

 

Žáci, kteří mají nově výuku 4. vyučovací hodinu, bude oběd vydán do 12:30 hod.

 

vedoucí ŠJ  I. Holá