DEN ZEMĚ  zážitkovou formou

Hana Šlachtová 2.5.2023 09:35

PLANETA NA TALÍŘI

Jako každý rok u nás proběhl v pátek dne  21.4.2023 celoškolní projektový den.

Jednotlivé třídy si připravily a provedly pokus s čočkou – vypěstování klíčků plných energie jako výborný doplněk zdravé stravy. Některé třídy zvládly i jednoduchý zdravý pokrm s možností ochutnávky pro partnerskou třídu. Žáci také zaseli zeleninu do třídního truhlíku, o kterou se budou starat. V průběhu dne děti besedovaly o udržitelnosti života na naší planetě a o možnostech svého vlastního zapojení. Vždy lze začít u sebe, výběrem nákupu, střídmostí, obalem, vlastní taškou, .... Součástí Dne Země byl také pobyt v přírodě, který někteří využili k soutěžím s přírodovědnou tématikou, poznávačce přírodnin i  hledaním jídla, které nám příroda nabízí. 

Environmentální výchova se prolíná výukou po celý školní rok, ale bylo velmi příjemné, zábavné, poučné i naplňující se tomuto tématu naplno věnovat  jeden celý den ?.

 Mgr. Hana Dittrichová