Dodatek č. 1 ke školnímu řádu

Hana Šlachtová 25.11.2021 18:31

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ZŠMŠ 1/2021/S-04 s účinností od 1. 2. 2022

S účinností od 1.2.2022 se upravuje čl. 7 Pravidla pro uvolňování a dokládání důvodů nepřítomnosti žáků, odstavec b), tímto dodatkem:

Důvody nepřítomnosti doloží zákonný zástupce současně s oznámením nepřítomnosti a písemně je potvrdí buď v omluvném listu v žákovské knížce jako doposud, nebo prostřednictvím elektronické omluvenky (ne zprávy) přes webový portál www.skolaonline.cz (sekce Docházka/Omlouvání absence/Elektronická omluvenka), a to nejpozději druhý vyučovací den po návratu žáka/žákyně do školy.

Lhůta začíná plynout prvním dnem přítomnosti žáka/žákyně ve vyučování.

Pedagogická rada projednala dne 22. 11. 2021

Školská rada projednala dne: 25. 11. 2021

 

V Litvínově dne 25. 11. 2021

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy