Důležitá informace – návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy

Antonín Svoboda 13.11.2020 12:10

Od středy 18. 11. 2020 povolilo MŠMT a MZd návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy.

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 18. 11. 2020 povolilo MŠMT a MZd návrat žáků 1. a 2. ročníku do školy.

Rodiče žádám, aby vybavili děti rouškou, nejlépe i náhradní, kterou musí žáci nosit po celou dobu výuky a také ve společných prostorách školy.

Do školy budou přijímáni žáci bez příznaků respiračního onemocnění a po dezinfekci rukou.

Žáky si u vchodu vyzvedne třídní učitelka podle časového rozpisu a společně odvede do třídy.

Časový rozpis:

1. A a 1. B 7:40 hod.

1. C a 2. A 7:45 hod.

2. B a 2. C 7:50 hod.

 

Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Tělesná výchova se bude realizovat vycházkami, pobytem žáků venku, v hodinách hudební výchovy se nebude zpívat.

Školní družina se od 18. 11. 2020 otevírá v běžném provozním čase, ale do odvolání v budově školy. I zde platí povinnost po celou dobu pobytu nosit roušku.

Školní jídelna je v provozu, všem strávníkům z 1. a 2. ročníku budou automaticky od 18. 11. přihlášeny obědy. Nadále zůstává možnost odebrat oběd i žákům na distanční výuce za stejných podmínek jako doposud.

Odhlášky obědů jsou možné obvyklým způsobem telefonicky, SMS zprávou, emailem nebo na strava.cz.

Ostatní žáci pokračují v distanční výuce s možností využití individuálních konzultací s vyučujícími. Rodiče se na konzultaci žáka z určitého předmětu nebo předmětů mohou domluvit prostřednictvím třídního učitele nebo naopak budou rodiče vyzváni opět třídním učitelem, že se má žák na konzultaci z určitého předmětu dostavit.

 

Těšíme se na nejmladší žáky a věřím, že již brzy přivítáme ve škole i všechny ostatní žáky.

 

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy