Důležité upozornění – dopravní situace před školou

Antonín Svoboda 13.11.2020 12:12

Při příchodu nebo příjezdu ke škole dbejte zvýšené opatrnosti...

Vážení rodiče, milí žáci,

při příchodu nebo příjezdu ke škole dbejte zvýšené opatrnosti z důvodu ztížené dopravní situace před školou. Ta je způsobená objížďkou, která vede ulicí Dvořákova.

Na dopravní situaci budou dohlížet příslušníci Městské policie Litvínov. Pravděpodobné ukončení prací na ulici PKH a tím i objížďky u školy je plánováno na duben 2021.

 

 

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy