Exkurze na Univerzitě J. E. Purkyně

Antonín Svoboda 24.10.2023 12:36

Díky panu učiteli Antonínu Svobodovi se mohli žáci sedmých a osmých tříd účastnit exkurze na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Dne 23.10.2023 se vydala skupina žáků osmých ročníků s panem učitelem Ing. Antonínem Svobodou, Ph.D. na exkurzi na Univerzitu J. E. Purkyně, kde měli možnost vidět technická a strojírenská pracoviště, na kterých se učí a pracují studenti této univerzity. 

Všechny nás přivítal pan děkan doc. ing. Jaromír Cais, Ph.D., který si pro nás připravil prezentaci o škole Fakulty strojního inženýrství - UJEP a také o vlastnostech kovů.

Po prezentaci jsme se rozdělili do skupin, ve kterých nás následně po škole provázeli profesoři, docenti, odborní asistenti a studenti. Ti nám ukázali různá pracoviště, jako jsou laboratoře, technické místnosti, ve kterých jsme si mohli vyzkoušet řídit malá, dálkově řízená vozítka, destrukční místnosti, ve kterých nám např. ukázali zkoušku tvrdosti dle Brinella a spoustu dalšího. Také jsme měli příležitost si pod velmi detailním mikroskopem prohlédnout různé předměty a studovat jejich strukturu. Všichni, kteří nás univerzitou prováděli, byli velmi milí a zodpovídali všechny položené otázky. Celá prohlídka trvala kolem tří hodin, při kterých jsme se toho spoustu nového naučili a dozvěděli.

Univerzita FSI-UJEP je velmi hezky a moderně zařízená se spoustou zajímavostí. Celkově byla exkurze pro všechny přínosem a obohacením nových vědomostí. Za všechny můžu říct, že jsme rádi, že jsme se této exkurze zúčastnili a doufáme, že pro nás pan učitel Antonín Svoboda brzy zase nějakou takovou akci připraví.

Jiří Vykouk, 8.C

Fotogalerie