Fakultní základní škola - exkurze

Antonín Svoboda 19.12.2019 07:42

Spolupráce pokračuje se střední školou v Mostě.

Naše vzájemná spolupráce Fakultních škol (Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace a Fakulta strojního inženýrství v Ústí nad Labem) pokračuje např. i vzájemnými exkurzemi.

Za skvělou organizaci a průběh bych touto cestou rád poděkoval Ing. Hermannové, ředitelce školy za vytvoření prostoru pro naše žáky včetně občerstvení, Ing. Kloučkovi za vyhovění mé žádosti o ukázku NC a CNC strojů a Jiřímu Tourkovi za vedení našich žáků při výrobě svícnu.

Ing. Antonín Svoboda

 

 

Exkurze na SPŠ a SOŠ v Mostě.


Dne 16. 12. Se vybraní žáci devátých ročníků účastnili exkurze na Střední průmyslové škole v Mostě. Na místo určení jsme se dopravili tramvají a následně pěšky.
Byli jsme zavedeni do jedné třídy, kde jsme měli malé zázemí. Na začátku k nám promluvila paní ředitelka Ing. Ivana Hermannová a pohovořila o oborech a jejich následném uplatnění.  Dále jsme se rozdělili do dvou skupin. Každá skupina měla jednoho učitele tamní školy.
První skupina se šla podívat na skvěle vybavené dílny. Viděli jsme soustružnu, frézárnu a spoustu počítačových učeben. V jedné se dokonce studenti učili projektovat v 3D programu a my jsme je mohli chviličku pozorovat. Poté bylo malé občerstvení ve formě jedné housky plněné ledovým salátem, sýrem, šunkou a rajčetem. Toto jsme zapili malou lahví ochucené vody.
Potom se skupiny prohodily. Šli jsme si vyrobit malý svícen ze dvou plechových čtverců. Výroba nás všechny bavila nejvíce. Po dokončení svícnu jsme šli do kovárny a vyrazili jsme si hliníkovou minci na které je psáno: Střední průmyslová škola Most.

Petr Šašek, 9.B

 

Fotogalerie