Fakultní základní škola UJEP

Antonín Svoboda 4.10.2019 08:37

Stali jsme se Fakultní základní školou...

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků („jazykovka“) se stala Fakultní základní školou UJEP

Vážení rodiče, přátelé školy,

s potěšením vám oznamuji, že jsem dne 26. 9. 2019 v Ústí nad Labem podepsala Bilaterální smlouvu v rámci společné spolupráce s UJEP, Fakultou strojního inženýrství, zastoupenou děkanem prof. Ing. Š. Michnou, PhD. a Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou gastronomie a služeb, Most, p.o., zastoupenou Ing. I. Hermannovou. Podpisu předcházela jednání v průběhu minulého školního roku, v rámci kterých se domlouvala konkrétní podoba spolupráce. Chtěla bych poděkovat učiteli naší školy Ing. A. Svobodovi, který se svoji osobní iniciativou zasloužil o realizaci myšlenky navázání spolupráce.

Co je cílem, konkrétní náplní a smyslem spolupráce je popsáno ve smlouvě, ale základem je přiblížit, zprostředkovat žákům představu o studiu technických oborů na střední a na vysoké škole. Dále pak nastínit smysluplnost učení se matematiky a dalších technicky zaměřených předmětů a pracovních činností. Žáci se také budou seznamovat s výzkumem a plány využití získaných poznatků v rámci uplatnění Ústeckého kraje a potřebou technicky kvalifikovaných pracovníků.

Již 14. 10. 2019 pojedou žáci 9. ročníku a studenti SPŠ na exkurzi na UJEP, do laboratoří a knihovny. My nabízíme návštěvu pro pedagogy i studenty UJEP v naší škole, náhled do výuky matematiky, fyziky, chemie, pracovních činností a absolvování pedagogické praxe. Od této spolupráce si také slibujeme možnost získat v budoucnu kvalifikované učitele.

Smlouvu podporuje KÚ Ústeckého kraje, který i finančně na plánované aktivity přispívá.

Škola se tímto zařadila mezi FAKULTNÍ základní školy UJEP, což je v historii litvínovských škol poprvé a toto označení může oficiálně používat.

Věřím, že spolu s námi, pedagogy školy, budete mít z toho počinu radost.

Mgr. Hana Kašková
ředitelka školy

Fotogalerie