Halloween

Antonín Svoboda 8.11.2019 12:08

Letošní Halloween

Co vše víme o americkém svátku Halloween?
Jednoslovný název Halloween pravděpodobně vznikl zkrácením původních názvů pro slavnost v předvečer svátku všech svatých. Mezi nejznámější patří výrazy jako např. All halloween, All Hallows' Eve, All Hallows' Evening nebo All Saints' Day apod. Slaví se každoročně poslední říjnový večer, tedy vždy 31. října, v předvečer křesťanského svátku Všech svatých (All Hallows' Day).

Vznik a vývoj tohoto svátku je nejednoznačný, ale často se uvádí, že má kořeny v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili s létem a slavili příchod nového roku přesně tento den. Noc, která lámala říjen a listopad, nesla název Samhain podle keltského boha Samhaina (Sow- en, Anwinn), který byl podle víry starých Keltů pánem mrtvých.

V noci Samhain probíhaly bujaré oslavy, všude hořely obrovské ohně, lidé si na sebe navlékali masky a převleky, aby se chránili proti zlým duchům. Věřili, že duchové zemřelých mohli být tuto noc buď nápomocní přátelům nebo nepřátelům škodící. Ohně měly duším zemřelých svítit na cestu do světa. Za úsvitu bůh mrtvých duše zemřelých odvedl zpět do říše duchů. Keltové pojímali Halloween zvesela, netruchlili. Chápali smrt jako běžnou přirozenou součást života.

 

Halloween a vydlabávané dýně, Halloweenské koledování
Dnes se již nepoužívá Keltské označení Samhain, ale všichni slaví tento svátek jako Halloween. Oslavy probíhají většinou v rámci rodiny, mezi přáteli nebo v místní komunitě (sousedé, přátelé apod.). Děti si oblékají strašidelné kostýmy a "go trick-or-treating" (chodí koledovat) po okolí. Každý navštívený je koledníky vyzván k vydání sladké odměny (treat). Pokud koledníci nejsou obdarovaní, sešlou na dům „kletbu“ (trick), ale prakticky jde jen o zábavu, žádné velké záškodnické akce děti obyčejně nedělají, nanejvýše dávají pastu na kliku nebo neškodně pomalují auto před domem. Odtud tedy kolednické pořekadlo "trick-or-treat" (volně lze přeložit jako Dejte mi koledu nebo vám něco provedu).

Halloween a tradiční zvyky
Další typické aktivity, zvyky a hry
Dalšími aktivitami spojenými s Halloweenem jsou výroba lucerniček z vydlabaných dýní – tzv. jack-o'-lanterns (Jackovy lucerny), navštěvování strašidelných domů, přehlídky nebo party strašidelných masek, poslouchání strašidelné hudby nebo sledování hororových filmů. Podle staré legendy žil Hrozný Jack, který se vyznačoval takovou krutostí a zlou povahou, že ho nechtěli vzít ani v pekle. Proto od těch dob musí Hrozný Jack chodit s vydlabanou tykví a hledat společníka. Více o historii Jack-o'-lantern.

Kde se Halloween slaví
Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu. Jeho komercializace začala okolo roku 1900, první kostýmy se začaly objevovat někdy v roce 1930 a 'trick-or-treating' se datuje k roku 1950. U nás Halloween nemá takovou tradici, jako v anglicky hovořících zemích. Mezi dětmi sice získává stále větší oblibu, ale u většiny z nás má daleko hlubší význam svátek Všech svatých nebo „Dušičky“ – památka zesnulých.

[https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/halloween]

Fotogalerie