Informace k provozu školní družiny a školního klubu od 12. 10. 2020

Ivana Brudnová 9.10.2020 08:33

Vážení rodiče, na základě nařízení Vlády ČR Vás informujeme o organizačních opatřeních.

Provoz školní družiny je zajištěn podle běžného režimu, ale doporučujeme všem účastníkům nosit roušku.

Provoz bude pro účastníky zajištěn ve dnech 26. a 27. 10. a dále ve dnech 29.  a 30. 10. 2020.  V případě zájmu přihlaste své dítě na e-mail zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň vrchotova@3zs.cz nejpozději do 24. 10. 2020.

Provoz školního klubu je od 12. 10. 2020 do 30. 10.  zrušen.

Školní jídelna bude v týdnu 26. – 30. 10. 2020 mimo provoz.

 

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy