Informace pro rodiče a žáky školy - organizační změny ve výuce od 22. 6. 2020

Ivana Brudnová 19.6.2020 09:36

Plánovaná ředitelská volna 29. a 30. 6. 2020 byla ZRUŠENA.

Výuka žáků 1.st. pokračuje do 30. 6. (dle přihlášení od 25. 5.).
Výuku zajišťují AP, ŠA, v odpoledních hodinách vychovatelky ŠD, vyučující na 1.st. učí distančně do 29. 6. 2020.

Distanční výuka žáků 2.st. bude od 22. 6. 2020 z organizačních důvodů zrušena. V případě zájmu o konzultaci mohou žáci kontaktovat konkrétního vyučujícího.

V posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. 

Organizace rozdání vysvědčení 30. 6. 2020

Při vstupu do budovy školy žák bude vybaven rouškou.

1. stupeň 8:00 - 8:45 h

V 8:00 h si třídní učitelé vyzvednou žáky před vchodem školy a vyberou čestná prohlášení (kromě žáků, kteří již navštívili školu). Žákům se při vstupu změří teplota a vydezinfikují si ruce. Spolupracují AP a ŠA. V 8:45 h třídní učitelé odvedou žáky ke vchodu, AP si před tím ve třídě vyzvednou žáky, kteří se účastní výukových aktivit.

2. stupeň 9:00 - 9:45 h

V 9:00 h si třídní učitelé si vyzvednou žáky před vchodem školy, vyberou čestná prohlášení (kromě žáků, kteří již navštívili školu). Žákům se při vstupu změří teplota a vydezinfikují si ruce. Spolupracují AP a ŠA. V 9: 45 h třídní učitelé odvedou žáky ke vchodu. 

V případě, že žák nebude mít čestné prohlášení, nebude vpuštěn do budovy školy. Dohled nad žáky před školou zajistí AP a TU předá vysvědčení venku při odchodu ostatních žáků.

Nevyzvednutá vysvědčení si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny od 8:00 – 12:00 h. 


V Litvínově 19. 6. 2020

vedení školy