Informace pro rodiče a žáky školy

Ivana Brudnová 23.6.2020 10:46

Formulář - Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění je uložen na webu školy na záložce Dokumenty a formuláře/Formuláře ke stažení. Tento dokument je také k dispozici v tištěné podobě u vstupu do budovy školy.