Informace pro rodiče a žáky školy

Ivana Brudnová 31.8.2020 13:22

Milí žáci, vážení rodiče,

zítra začíná nový školní rok. Věřte, že se na vás všechny těšíme, že se těšíme do otevřené školy!

Školní rok, návrat do školy, jsme připravili tak, abychom jej společně zvládli, jak nejlépe to půjde. Kromě jiného jsme se snažili nám všem zpříjemnit prostředí, máme pár novinek ve vybavení a výzdobě jako překvapení.

Vzhledem k situaci a vydaným doporučením MŠMT MZd. a ČŠI k provozu školy, organizaci výuky a řešení neodučeného vzdělávacího obsahu v loňském roce jsem vydala opatření ředitelky školy, která jsou závaznými vnitřními dokumenty a z toho vyplývající povinnosti je důsledně dodržovat. Opatření k provozu školy a organizaci výuky slouží jako prevence s cílem chránit zdraví dětí, žáků a zaměstnanců školy.

Znovu vás chceme ubezpečit, že jsme tu pro vás žáky, rodiče.  Pedagogové společně plánují, koordinují obsah a rozsah učiva v jednotlivých ročnících a předmětech, a to hlavně se zaměřením na procvičování již probraného učiva v prvních týdnech výuky a postupné přecházení k novému. S pomocí vás rodičů a snahy a zájmu žáků vše v rámci možností zvládneme. Věřím, že navážeme na výbornou vzájemnou komunikaci a spolupráci v době vzdělávání na dálku a společně také vyřešíme případné problémy.

Na případnou aktuální změnu situace, zpřísnění nebo naopak rozvolnění opatřeních, vás budeme včas informovat.

Vydaná opatření jsou zveřejněna na webu školy, žáci s nimi budou seznámeni a poučeni, v tištěné podobě jsou k dispozici v kanceláři školy.

Přeji žákům a pedagogům úspěšný školní rok. Zvládli jsme výuku v loňském školním roce, společně zvládneme i ten rok letošní!

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy

 

Opatření ředitelky školy - provoz a hygienická opatření od 1. 9. 2020