Informace pro rodiče a zaměstnance školy

Ivana Brudnová 4.8.2020 13:28

Od 1.9.2020 platí nové ceny stravného, bližší informace viz. Školní jídelna – informace ze školní jídelny.

vedoucí ŠJ I. Holá