Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Ivana Brudnová 19.8.2020 11:46

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dne 25. 8. se od 16:00 hod budou konat třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků. Z preventivních důvodů Vás žádáme, aby přišel pouze jeden zákonný zástupce bez doprovodu dítěte. Kromě všech důležitých informací k zahájení školní docházky bude možné na místě přihlásit dítě ke stravování (nutné bude vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu na čip v částce 130 Kč) a k docházce do školní družiny. Vzhledem k tomu, že od 1. 9. bude pohyb cizích osob ve škole omezen Vás žádám, abyste toho využili a vše potřebné vyřídili v den konání schůzky. Kromě třídních učitelek a vedení školy bude přítomna také vedoucí vychovatelka a vedoucí školní kuchyně. S sebou si vezměte psací potřeby.

Žádám Vás o dochvilnost, třídní učitelka si Vás vyzvedne u vchodu do školy a odvede do učebny.

Těšíme se na Vás

Mgr. Hana Kašková

ředitelka školy