Informace pro rodiče

Ivana Brudnová 9.10.2020 10:35

Vážení rodiče,

 

vzhledem tomu, že od pondělí 12. 10. 2020 je nařízena distanční výuka pro 2. stupeň, bude všem strávníkům, kterých se toto nařízení týká, automaticky odhlášen oběd.

 

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Oběd se bude vydávat do jídlonosičů ze dvora ve dveřích školní jídelny v době od 11:00 – 11:30 hodin.

Rodiče budou zodpovědní za to, že oběd do jídlonosiče bude vydán jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Žádáme rodiče, kteří budou mít zájem o obědy během distanční výuky, aby žáky přihlásili nejpozději do 11. 10. 2020 formou SMS zprávy na telefonním čísle 733 539 583 nebo emailem hola@3zs.cz

 

V Litvínově dne 9. 10. 2020
 

Ivana Holá

vedoucí ŠJ