Informační odpoledne

Ivana Brudnová 15.1.2018 18:53

Dne 23. 1. 2018 (úterý) se od 16 do 18 hodin koná informační odpoledne. Z organizačních důvodů bude u tříd, které mají 9. VH zkrácena výuka do 15:20 h. Třídní učitelé informují zákonné zástupce o zkráceném vyučování prostřednictvím žákovské knížky.